Община Стара Загора подготвя предложение за децентрализацията на определени структури от държавната администрация в града

Община Стара Загора подготвя предложение за децентрализацията на определени структури от държавната администрация в града

Община Стара Загора ще изпрати след празниците мотивирано предложение до правителството за преместването на определени държавни структури на територията на общината, което ще бъде финансово обосновано и подкрепено с конкретна информация за сградния фонд, както и снимков материал. Това съобщи на пресконференция кметът Живко Тодоров, след проведената работна среща на общинското ръководство по въпроси засягащи децентрализацията на институциите в България, с ръководствата на КТ „Подкрепа", КНСБ, Клуба на работодателя, Търговско-промишлената палата и академичното ръководство на Тракийския университет. Участниците в срещата изразиха адмирациите си към представеното от Тодоров намерение община Стара Загора да предложи на правителството възможността тук да бъдат насочени определени структури на държавната администрация. Наложи се мнението, че поради географското си положение, наличието на важни сектори от енергетиката и Тракийския университет, районът предоставя много възможности за децентрализация. Беше подчертано като предимство и наличието на общински и държавен сграден фонд, който може да бъдат използван като база за дислокацията. Регионът ни е подходящ, според участниците в срещата, за администрацията на Българския енергиен холдинг и централата на Енергийния системен оператор, заради наличието на професионалисти и важни компоненти от националната енергетика в региона. От Тракийския университет имат готовност да подготвят и кадри за енергетиката във Факултета си по техника и технологии в Ямбол, както и да организират обучение на специалисти в областта на енергетиката. Заради наличието на широк периметър специалности, застъпени във висшето учебно заведение, беше обсъдена възможността в двата недовършени корпуса да бъдат приютени Националната служба по зърното, Агенцията по селекция и репродукция, Селскостопанската академия, или Агенцията за закрила на детето, поради обучените кадри за работа с деца със специфични потребности. Кметът и участниците в срещата изразиха твърдата си подкрепа за процеса на децентрализация, защото той дава възможности за развитие на регионите, което е адмирирано и от Европейския съюз.

   

0 коментарa

Виж още