Община Стара Загора предприе строги мерки за недопускане разпространяването на болестта „син език”

Община Стара Загора предприе строги мерки за недопускане разпространяването на болестта „син език”

Временно се затваря пазарът за живи животни в старозагорското село Могила и се забранява нощната паша в община Стара Загора от 19.00 ч. до 8.00 ч. на следващия ден. Това са едни от мерките, които оповести на свое заседание днес Общинската епизоотична комисия, във връзка с ограничаване разпространяването на заболяването „син език” по преживните животни, във всички 52 населени места от Община Стара Загора. Кметовете и кметските наместници трябва да съдействат за изпълнението на предвидените мерки за профилактика, да уведомят собствениците на животновъдни обекти за необходимостта от извършване на дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на животни, местата за съхранение на тор и местата за водопой. За предстоящите действия ще бъдат уведомени и собствениците на пчелини, с цел предпазване на пчелите от отравяне с препарати. Във всички кметства ще бъдат разлепени съобщения с информация за клиничните признаци на заболяването и въведените забрани. През следващите дни поетапно ще бъдат проведени клинични прегледи на дребните и едрите преживни животни в общината, съобщи д-р Алексей Алексиев, официален ветеринарен лекар на Община Стара Загора при Областна дирекция по безопасност на храните. Заболяването не е опасно за хората и не се налага вземането на предпазни мерки от тяхна страна, коментира д-р Таня Перчемлиева, началник отдел „Противоепидемиологичен контрол” в РЗИ Стара Загора. Собствениците на животновъдни обекти с овце, кози и говеда в общината не трябва да позволяват при паша и водопой смесването с други стада, както и закупуването на преживни животни с неизвестен здравен статус. При случай на заболеваемост или смъртност да уведомяват незабавно обслужващия ги ветеринарен лекар и официалния ветеринарен лекар на общината.

   

0 коментарa

Виж още