Община Стара Загора приключи проект за интеграция на деца от етническите малцинства в образователната система

Община Стара Загора приключи проект за интеграция на деца от етническите малцинства в образователната система

Приключи проект BG051РО001-4.1.03-0237 „Заедно напред“ на Община Стара Загора за интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система. Проектът стартира на 17 юни 2011 г. и беше изпълняван на територията на Първо основно училище „Георги Бакалов“ в Стара Загора. В рамките на проекта бяха обхванати 76 деца и ученици от етническите малцинства. Благодарение на работата на 13-те лектори по проекта, децата посещаваха редовно различни извънкласни форми на обучение, които спомогнаха за тяхното по-лесно интегриране в образователната система. За тях бе организирана екскурзия до различни исторически обекти в страната. Учениците представиха пред своите родители и гости две тържества, отразяващи фолклорното богатство на различните етноси. С този проект успешно бяха интегрирани обхванатите деца от етническите малцинства в образователната система на страната. С помощта на Първо основно училище „Георги Бакалов“ и лекторите, които работиха по проекта, Община Стара Загора ще продължи да работи за успешното интегриране на всички деца и ученици в образователната система на страната.

   

0 коментарa

Виж още