Община Стара Загора първа подписа договор за Интегриран воден проект на града

Община Стара Загора първа подписа договор за Интегриран воден проект на града

Кметът Живко Тодоров и министърът на околната среда и водите Нона Караджова подписаха на 1 юни 2012 г. договора за изпълнението на „Интегриран воден проект за Стара Загора“, на стойност 40 399 582 лева по Оперативна програма „Околна среда“. Стара Загора е първият град, който успя да подготви и представи навреме във ведомството проекта, осигуряващ безвъзмездна финансова помощ в размер на над 39 167 млн. лв., подчерта министър Караджова. Оперативната програма е шанс за България - за запазване и възстановяване на нашата природа, нашите реки, нашето море. Това е основен капитал на нашата страна, нещо което други силно развити икономики в Европа и света в голяма степен са изубили. Със средства от програмата се изгражда се инфраструктура за 50 години напред, без която не могат жителите на населените места, не може да се развива бизнеса по места, каза още министърът. Съфинансирането от страна на Община Стара Загора е в размер на 1 232 187 лв. Подписването на договора за водния проект за мен е миг на голямо вълнение, защото всички знаем колко години чакат гражданите на Стара Загора и общината да се сдобият с модерна канализация, модерна водопроводна мрежа. То е изключителна крачка напред за града и нашата община към възможностите и перспективите, които се отварят. Това е голям успех за общността в Стара Загора, защото е немислимо град без модерна инфраструктура да привлича инвестиции и да създава условия за добър живот на своите граждани. Това каза по време на церемонията Живко Тодоров. Много усилия бяха необходими, за да се преработи документацията, за да придобие такъв вид, че да бъде одобрена. Благодаря на целия екип на Министерството на околната среда и водите за подкрепата и насоките, на експертите на Община Стара Загора, които се потрудиха доста, на проектантите, които работиха съвестно за отстраняване на забележките, каза още кметът. В лицето на Реналдо Мандметс, представител за България в Еворпейската комисия, той отправи благодарности за финансовата помощ, която получаваме от ЕС, и без която подобни проекти у нас няма как да се случат. Интегрираният воден проект включва строителство на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на ПСОВ и канализационна мрежа в с. Богомилово. Дължината на канализационната мрежа, която ще бъде изградена е 26 867 км., а на водопровдната мрежа 2,236 км. По проекта се предвижда да бъде довършена канализацията на кварталите «К. Ганчев», «АПК» и с. Богомилово, да бъде подменена водопроводната мрежа на кв. «АПК», да бъде изграден главен колектор по ул. «Св. Княз Борис» в Стара Загора и отливен канал за дъждовни води, извън регулаицията на града. Срокът за изпълнението му е до края на 2014 г. Готови са техническите проекти и предстои издаване на Строително разрешение за главни колектори по ул. „Боруйград”, ул.”Хр. Ботев” и ул. „Ген. Гурко”, както и за канализацията на СБА. Те са предвидени за финансиране в следващия програмен период. След подписването на договора на Старозагорските минерални бани се проведе Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Отчетено беше, че към 31 май 2012 г. са договорени общо 2 746 млн. лв. Изграждат се съоръжения за битови отпадъци, за пречистване на отпадни води, работи се по проекти за запазване на биоразнообразието. Пет години след началото на програмата в сектор „Води” са договорени 2 286 млн. лв. В оценка са 67 проекта за близо 2 млрд. 500 млн. лв. В сектор „Отпадъци” са договорени над 362 млн. лв., а в оценка са още 14 на стойност 361 млн. лв. В сектор „Биоразнообразие” са договорени 80 млн. лв. , отчетоха от ековедомството.

   

0 коментарa

Виж още