Община Стара Загора раздава места за продажба на сладолед и слънчеви очила

Община Стара Загора раздава места за продажба на сладолед и слънчеви очила

Със Заповед на Кмета на Община Стара Загора №РД-25-672/18.03.2009 г. се нарежда организирането и определянето чрез жребий на търговците, осъществяващи продажба на сладолед от витрини и продажба на сладолед от фризери за места, определени по утвърдена схема от гл.арх. на Общината. Тегленето на жребия ще се проведе на 25 март 2009 г. в 10,00 ч. в АБ”Център” на бул.”Руски”№36. Конкурсната документация се предоставя за закупуване в АБ”Център” до 24 март срещу такса от 10 лв., внесена в касата на Център за услуги и информация във фоайето на Община Стара Загора. Заявленията за участие се приемат от 18 март до 15,00 ч. на 24 март в АБ”Център”. Със Заповед на Кмета на Община Стара Загора № РД-25-671/18.03.2009 г. се нарежда организирането и определянето чрез жребий на търговците, осъществяващи продажба на слънчеви очила за места, определени по утвърдена схема от гл.арх. на Общината. Тегленето на жребия ще се проведе на 26 март 2009 г. в 10,00 ч. в АБ”Център” на бул.”Руски”№36. Конкурсната документация се предоставя за закупуване в АБ”Център” до 25 март срещу такса от 10 лв., внесена в касата на Център за услуги и информация във фоайето на Община Стара Загора. Заявленията за участие се приемат от 18 март до 15,00 ч. на 25 март в АБ”Център”.

   

0 коментарa

Виж още