Община Стара Загора разполага с готови проекти за цялостно обновление на града

Община Стара Загора разполага с готови проекти за цялостно обновление на града

а обществено обсъждане за обновяване облика на Стара Загора бяха обсъдени предварителни разработки на проекти. Форумът е част от дейностите по осъществяването на проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна програма Регионално развитие за периода 2014-2020 г.". Проектът е на стойност 1,5 млн. лв. и е с продължителност 18 месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Освен екипите, разработили идейните проекти, във форума участваха специалисти и граждани, които имаха възможност да изкажат мнение, да обсъдят и да направят предложения към предлаганите проекти. От името на общинската администрация кметът Живко Тодоров благодари за представените проекти и увери, че те ще бъдат реализирани като за тях ще се търсят средства през следващия програмен период. „Лично се запознах с предложенията, според мен те са много интересни. Реално ще бъдат изпълнени в следващите 4-5 години“, заяви Тодоров. „Проектите ще бъдат съобразени с направените по време на обсъждането предложения, както и с бележките на общинските специалисти, уточни ръководителят на проекта инж.Милена Димитрова. По думите ѝ, така общината разполага с готови проекти за финансиране, които ще могат да бъдат използвани, когато се отворят схемите през следващия програмен период. Общо 7 екипа представиха разработките си по 10 различни позиции, спечелени чрез открита процедура за обществена поръчка - Обединение „Градско обновяване - Стара Загора“, гр. София, „Пътпроект“ ЕООД, гр. София, „Булпроект“ ЕООД, гр. Стара Загора, “Ландшафтен Дизайн - Инвест“ ООД, гр. Стара Загора Обединение „Ландшафт Архитектура Дизайн“, гр. Стара Загора, „Стройпроект–Димови и СИЕ“ ООД, гр. Стара Загора, „Инжпроект“ ООД, гр. София. Представените проекти впечатлиха присъстващите в залата, а някои от тях бяха аплодирани. Силен интерес предизвикаха разработките за реновиране на площадното пространство пред общината, пешеходната зона, пространството пред хотел Верея, ул. „Пазарска“, както и реновирането и промяната в движението по улици в централната градска част. Те включват още цялостно обновление на почти всички централни улици, паркове, междублокови пространства, учебна и образователна инфраструктура. Не са подминати и кварталите - улици в кв. „Три чучура“ юг, кв. „Казански“, кв. „Три чучура“ север, междублокови пространства – кв. Казански, ул. „Промишлена“, обслужващи улици южно от ж.п. терена. Модерен и иновативен подход при оформление на шеходната зона в центъра на града демонстрираха трима млади архитекти от Стара Загора - Пламена Аврамова, Александър Бакърджиев и Велимир Георгиев. Тяхната цел е обособяване на пространство с ясна и хармонична визия, с единна настилка от гранитни плочи и обособяване на три зони – търговска, пешеходна и рекреационна. Идеята им е пространството пред общината да бъде организирано по нов начин като се обособява площад с ниска сцена, с екран зад нея в западната част, за провеждане на мероприятия, фонтани със звук и светлина, рамкирано от широколистни дървета. Началото и края на пешеходната зона да бъде отделено от улицата за движение на автомобили с вертикален акцент – реплика на птицата Феникс пред общината, както и „умни колчета“, предлага още разработката. Участниците обсъдиха и идеите за възстановяване на зелените площи и градини, както и реконструкцията на фонтани, настилки, детски площадки и алеи в парковете „5-ти октомври“ /Градска градина/, “Александър Стамболийски“ /Парк Алана/, Станционна градина, парк „Митрополит Методий Кусев“, площад „Берое“. Инж. Пламен Буланов представи идеята за организацията на движение и обновление на ул. „Х. Димитър Асенов“ – от ул. “Августа Траяна“ до ул. „Герасим Папазчев“, бул. „М. Методий Кусев“ – от ул. „Г. Столетов“ до бул. „Славянски“, бул. „Руски“ – от ул.„Августа Траяна“ до ул. „Герасим Папазчев“. В обособена позиция 3 влизат ул. „Цар Иван Шишман“ – от ул. „Августа Траяна“ до бул. „Славянски“, ул. „Г. С. Раковски“ – от ул. “Августа Траяна“ до ул. „Св. Княз Борис“, ул. „К. Ганчев“ – от ул. „Августа Траяна“ до бул. „Славянски“ и междублоковото пространство между ул. „К. Ганчев“, ул. „В. Левски“, ул. „Столетов“, ул. „Г-н Михайловски“. Въвежда се еднопосочно движение в централната градска част, обособяват се паркоместа, подменя се паважната настилка с асфалтова.

   

0 коментарa

Виж още