Община Стара Загора спечели проект за изграждане на Международен младежки център

Община Стара Загора спечели проект за изграждане на Международен младежки център

Община Стара Загора спечели проекта за изграждане на „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в Стара Загора”, който е одобрен за финансиране по Програма „Деца и младежи в риск”. Стойността на проекта е 1 029 858 евро и е финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Партньор на Община Стара Загора е Неправителствената организация „Свят без граници”. Проектът е един от четирите одобрени за цялата страна. Международният център ще бъде в сградата на бившето кино „Жельо Диманов”, което е неизползваемо повече от 20 г. Предстоят мащабни строително ремонтни дейности, изграждане на нови кабинети и зали, обзавеждане, оборудване и др. В дейностите по проекта е включена работа с младежи в неравностойно положение и в риск от социално изключване, включително роми и други етнически групи. В международния център ще работят клубове за работа с младежи в различни направления, като предлаганите занимания са насочени към свободното време на младите хора – култура, образование и др. Специално внимание ще бъде обърнато на интеграцията на отпадналите от училище младежи и техните семейства. Срокът за изпълнение на проекта е до 30 април 2016 г.

   

0 коментарa

Виж още