Община Стара Загора със сертификати за управление на качеството и околната среда

Община Стара Загора със сертификати за управление на качеството и околната среда

Днес Община Стара Загора получи сертификати за съответствие на интегрираната система за управление на качеството и околната среда, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001: 2004. Документите са издадени от органа по сертификация на системи за управление към „Центъра за изпитване и европейска сертификация” ЕООД – Стара Загора. Секретарят на общината Цена Велкова получи сертификатите от управителя на ЦИЕС ЕООД - инж. Благовеста Шинева. Те са гаранция, че интегрираната система за управление на качеството и околната среда е създадена и внедрена в съответствие с изискванията на приложимите стандарти, както и че процесите в организацията протичат ефикасно, съгласно утвърдените правила, при акуратно съблюдаване на нормативните актове. Новите сертификати по ISO 9001 и ISO 14001 са със срок на валидност до януари 2018 година. Получените документи удостоверяват компетентността на общинските служители и тяхното отговорно отношение към околната среда.

   

0 коментарa

Виж още