Община Стара Загора - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на 36 билборда

Община Стара Загора - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на 36 билборда

На основание Заповед № РД-25-582/10.03.2009 година на Кмета на Община Стара Загора Обявява: Търг с явно наддаване за за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на 36 броя рекламно-информационни елементи, както следва: 1.1. По бул.„Св.Патриарх Евтимий”, ул.„Хан Аспарух” и по пътя за град Казанлък, за поставяне на РИЕ - билборд с едностранна рекламна площ от 12 кв.м. 1. На източния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий”, северно от бензиностанция „Петрол” в кв.”Кольо Ганчев” до надлеза на околовръсния път за София. 2. На източния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий”, срещу Здравната служба в кв.”Кольо Ганчев”- северно от общ.Билборд. 3. На западния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий”, в северната част на двора на Кметството в кв.”Кольо Ганчев”. 4. На източния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий”, северно от пътя за град Раднево, северно от сградата на РПК. 5. На западния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий”, в северната част на тревна площ пред блок № 7 в кв.”Кольо Ганчев”. 6. На източния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий” на югозападния ъгъл на жилищен комплекс АПК. 7. На източния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий”, южно от южния портал на жилищен комплекс АПК. 8. На източния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий”, северно от жп линията в близост до жилищен комплекс АПК. 9. На източния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий”, северно от входа на текстилна фабрика – срещу хотел „Сити”. 10. На западния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий”, северно от автобусна спирка пред хотел „Сити”. 11. На източния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий”, южно от подлеза в близост до подхода към търговски маркет „Баумакс”. 12. В югозападната част по бул.”Св.Патриарх Евтимий” в кръстовището с ул.”Индустриална”. 13. В северозападната част по бул.”Св.Патриарх Евтимий” в кръстовището с ул.”Индустриална”, северно от светофарната уредба. 14. В северозападната част по бул.”Св.Патриарх Евтимий” в кръстовището с ул.”Индустриална”, в западната част на уширението. 15. В североизточната част по бул.”Св.Патриарх Евтимий” в кръстовището с ул.”Индустриална”, в източната част на уширението. 16. В североизточната част по бул.”Св.Патриарх Евтимий” в кръстовището с ул.”Индустриална”, в северната част на уширението. 17. На източния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий” в северната част на фабрика „Родопа” – южно от надлеза. 18. На западния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий”, под канала в отбивката за бул.”Славянски”. 19. На източния тротоар по бул.”Св.Патриарх Евтимий”, под канала в отбивката за бул.”Славянски”. 20. В югоизточната част по бул.”Св.Патриарх Евтимий” в кръстовището с ул.”Ген.Гурко”, северно от автоспирката. 21. В североизточната част на кръстовището на бул.”Св.Патриарх Евтимий” с ул.”Ген.Гурко”, в тревната площ на уширението. 22. В североизточната част на кръстовището на бул.”Св.Патриарх Евтимий” с ул.”Ген.Столетов”, в южната част на тревната площ до жил.блок № 149. 23. В северозападната част по бул.”Св.Патриарх Евтимий” в кръстовището с ул.”Васил Левски”. 24. В североизточната част по бул.”Св.Патриарх Евтимий” в кръстовището с ул.”Августа Траяна”, южно от павилиона за продажба на вестници. 25. В югозападната част по бул.”Св.Патриарх Евтимий” южно от пресечката с ул.”Гвардейска”. 26. На западния тротоар по ул.”Хан Аспарух” след пресечката с бул.”Св.Патриарх Евтимий” до стълбите пред жил.блок №25. 27. На западния тротоар по ул.”Хан Аспарух” северно в отбивката до най-южния висок жилищен блок № 31. 28. Източно от ул.”Хан Аспарух” в най-южната част на тревната разделителна зона пред фабрика „Загорка”. 29. Източно от ул.”Хан Аспарух” в началото на ул.”Иван Вазов” срещу южната част на тролейбусното обръщало. 30. На източния тротоар по пътя за град Казанлък в северната част на входа за стадион „Локомотив”. 31. На източния тротоар по пътя за град Казанлък в северната част на отбивката за търговски комплекс „Лешника”. 32. На западния тротоар по пътя за град Казанлък в обсега на чешма „Беш бунар” и автоспирка. 33. Западно На западния тротоар по пътя за град Казанлък в средната част на обсега на бензиностанция „Петрол”. 34. На западния тротоар по пътя за град Казанлък в северната част на обсега на бензиностанция „Петрол” до съществуващ каптаж. Обектите, посочени в позиции от 1 до 34, включително, са за поставяне на рекламно-информационен елемент - билборд /ПИЗА/ с едностранна рекламна площ от 12 кв.м. Началната тръжна месечна цена е 360.00 лв. Депозитът за участие в търга за тези обекти е 2 160.00 лв. и представлява началната тръжна месечна наемна цена за 6 месеца. 1.2. По бул.„Цар Симеон Велики”, находящи се на 35. На североизточния ъгъл на бул.”Цар Симеон Велики” и ул.”Цар Иван Шишман”. 36. На югоизточния ъгъл на бул.”Цар Симеон Велики” и ул.”Петър Парчевич”. Обектите, посочени в позиции 35 и 36, включително, са за поставяне на рекламно-информационен елемент – медиен видеоекран с едностранна рекламна площ до 2.5 кв.м. Началната тръжна месечна цена е 75.00 лв. Депозитът за участие в търга за тези обекти е по 450.00 лв. и представлява началната тръжна месечна наемна цена за 6 месеца. Депозитите за участие в търга се внасят по банкова сметка на община Стара Загора: "Юробанк И ЕФ Джи България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401. Допълнителна информация за обектите може да се получи на тел. 042/ 614 668 или 614 669. 2. Специфични условия: 2.1. На победителят в търга ще се предоставя: Скица с нанесен подземен кадастър, заверена в ЕVN, ВиК и КАТ 2.2. Там където няма техническа възможност за откриване на самостоятелна партида, ще бъде изпълнено присъединяване към мрежата на улично осветление. 2.3. Всички позиции са обявени като едностранни. По искане на наемателя за ползване на втората страна, дължимата месечна цена се удвоява. 2.4. В срок от 1 месец, считано от подписване на наемния договор, наемателят внася проект комплектован съгласно Приложение № 2 от Наредба за рекламната и информационна дейност и съобразен с изискванията на ЗУТ. За разглеждане на документите се дължи такса за технически услуги – 100.00 лв. За да се намали замърсяването на елемента и избегне разлепянето на съобщения и обяви върху опорния стълб да се предложат варианти с ажурен и/или олекотен стълб. При фундирането да се предложи вариант максимално съобразено с действителния подземен кадастър. 2.5. В срок до 3 месеца, считано от подписване на наемния договор, наемателят монтира рекламното съоръжение. 2.6. Всички разходи на ел.енергия свързани с дейността, за която ще се ползват обектите са за сметка на наемателя. След монтажа на съоръжението, въз основа на одобрения проект се изготвя анекс за дължимите суми за ел.енергия при 12 часа дневно средногодишен работен режим. 3. Търгът да се проведе на 25.03.2009 година от 10.00 часа в Зала “Фоайе” на Общината. 4. Тръжната документация да се предоставя на желаещите за участие в срок до 17:00 часа на 24.03.2009 година от Център за услуги и информация на общината – работно място № 6, срещу внесени 50.00 лв. в касата на община Стара Загора. Подаването на изискуемите документи, съгласно тръжната документация се извършва в деня на търга в часа, обявен за начало на търга пред Комисията.

   

0 коментарa

Виж още