Община Стара Загора участва в младежки проект

Община Стара Загора участва в младежки проект

От 28 ноември до 2 декември 15 ученици от 6 старозагорски средни училища, заедно с трима ръководители са в Италия като участници в младежки международен проект. Община Стара Загора e партньор в инициирания от Провинция Казерта проект, който цели повишаване знанията на младежите от двете страни за демократичността в работата на Европейските институции и по-точно на Европейския парламент. Проектът е одобрен за финансиране по Европейската програма „Младежта в действие” и е съфинансиран от Провинция Казерта, без финансови ангажименти от страна на Стара Загора. Визитка на проекта: Продължителност: 15 месеца. Основна цел: Насърчаване участието на младите в демократичния живот чрез подобряване знанията им за Европейския парламент и вземането на решения в демократичните институции. Участници – по 15 младежи на възраст до 18 години от община Стара Загора и град Казерта. Дейностите включват: • подготовка на младежите за работата на Европейския парламент, осъществена съвместно с партньора по проекта Информационен център „Европа Директно” преди отпътуване; • симулативно упражнение за работата на Европейския Парламент по избрана тематика на дискусия съвместно с италиански ученици; (Тук участниците ще бъдат разделени на политически групи и комисия, както се работи в ЕП и ще се учат да подготвят и защитават позиции). Очакваното въздействие от проекта: - Повишаване на познанията на младите участници за работата и дейността на ЕП, както и за развитието на демократичния процес в ЕС; - Повишаване чувството за европейско гражданство сред младите и популяризиране на важността на тяхната роля за настоящето и бъдещето на Европа; - Популяризиране на взаимното разбирателство сред младежи от различни европейски страни ; - Насочване на младежите към европейски ценности като свобода, демокрация, зачитане на човешки права, законност;

   

0 коментарa

Виж още