Община Стара Загора участва в съвместен проект на европейските региони

Община Стара Загора участва в съвместен проект на европейските региони

Община Стара Загора е единствената българска община, която заедно с още 16 региона, общини и граждански организации от общо 11 европейски страни, участва в съвместен проект, в рамките на програмата „Европа за гражданите“. Проект „Европейските региони развиват европейското гражданство“е финансиран от Европейската комисия. Сътрудничеството и обменът в рамките на проекта са посветени на регионалното измерение на европейското гражданство. Партньорите в тази инициатива споделят общ интерес по въпросите на ЕС и осъществяват политиките на съюза на своя територия. Целта на проекта е да подобри комуникацията между Брюксел и гражданите, за да се стимулира участието им в демократичните процеси и утвърждаването на основните принципи на Евросъюза. Конкретните стъпки ще се изразяват в осигуряване на адекватна комуникация и информация за Европейския съюз, коопериране на усилията в използването на различните фондове на ЕС, както и мобилизиране на гражданите да дебатират по европейските въпроси, за да станат европейските политики по-разбираеми и близки до бита им. В рамките на проекта са планирани пет международни събития, при които партньорите от всичките 11 страни ще участват в срещи, симулации, семинари и дебати. Стартиращата среща ще бъде в град Лодз в Полша, в средата на 2015г., след което ще се проведе семинар, посветен на гражданското образование. Програмата включва още дебат на тема правото на глас на местно и европейско ниво, форум, посветен на предприемаческия дух на европейските граждани, както и финално събитие в политическия център на Европа – Брюксел, през октомври 2016 г. По места също ще се организира обмен на идеи, информация и дебати.

   

0 коментарa

Виж още