Община Стара Загора ще строи гаражи и паркоместа

Община Стара Загора ще строи гаражи и паркоместа

"От много години един от големите проблеми на областния град е липсата на гаражи за автомобилите, които буквално задръстват улиците и тротоарите. Изпълнявайки мандатната си програма, Oбщинската администрация предприе действия за построяване на гаражи и паркоместа - съобщи инж. Митьо Славов, директор на Дирекция "Строителство и инвестиции". Неизползвана досега възможност са някои от дворовете на училищата за изграждането на подземни и полуподземни паркоместа. Спортните площадки ще бъдат напълно запазени и осъвременени, а под тях пространството ще се използва рационално. Вече са направени възлагателни писма и са сключени договори с проектантите за първите две дворни места - на VI основно училище "Св. Никола" и V основно училище "Митьо Станев". Проектирането ще бъде направено до края на 2008 г. от фирмите на арх. Стефан Драгов и на арх. Веселин Беров." Изискването за VI ОУ "Св.Никола" е да са проектират не по-малко от 70 места - за паркиране и гариране. Възложено е проектантите да решат дали съоръжението да бъде гаражи, или паркоместа (плоча и колони). Входът ще бъде от ул. "Иван Асен". В двора на V ОУ "Митьо Станев" паркоместата са за 190 автомобила. Плочите ще бъдат конструктивно достатъчно здрави, за да се изградят върху тях спортните площадки. Идеята е гаражите да се разработят в близост до ул."Христо Ботев", на долното ниво. Третото съоръжение ще бъде на пазара. Идеята е гаражът да бъде две-три нива под земята и толкова над земята. Проектирането е възложено на арх. Банко Банов. Обсъжда се още една идея - построяване на съоръжение на мястото на временния паркинг наизток от сградата на Oперата. Там се мисли за 5-6 нива над и под земята. Проектирането и изпълнението е свързано с цялостно пространствено решаване на проблема в този район между сградите на Oперата, Tеатъра, Библиотеката, Съда, Музея и Художествената галерия. "Има различни мнения общинска собственост ли да бъдат обектите, дали да се продават, или да се дават под наем. Дали да бъдат с охрана или камера, автоматични бариери и пр. - споделя инж. Славов. - Очаква се инициатива да проявят частниците. Общината ще е винаги единият от бенефициентите, а другият да бъдат частни фирми или юридически лица." Към днешна дата в Община Стара Загора строго се спазва изискването при съгласуване на проектите всички новостроящи се сгради да осигуряват толкова паркоместа или гаражи, колкото са апартаментите в тях. За да кандидатства по Оперативна програма за градска среда, Община Стара Загора преработва проекта на кв."Железник", в който освен ремонт на улици и тротоари е включено изграждането на велоалеи, паркоместа, обновени междублокови пространства и ергономично елосветление. Към настоящия момент ремонтът на улиците и тротоарите в кварталите Голям и Малък Железник се извършва със средства на Общината, тъй като обещаните от МРРБ средства не са осигурени.

   

0 коментарa

Виж още