Община Стара Загора ще строи нова детска градина на мястото на бившата Вечерна гимназия

Община Стара Загора ще строи нова детска градина на мястото на бившата Вечерна гимназия

Правителството предостави средства за изграждане на нови и основен ремонт на детски ясли и детски градини в страната в размер на 30 млн.лева. Една от общините, които ще получи бюджетни средства е Стара Загора. Община Стара Загора вече е определила терен на ул. „Г. Раковски” № 74 (мястото на бившата Вечерна гимназия), разработен е и проект. Той е резултат от прието с пълна подкрепа Решение на Общинския съвет от м.май 2012 г., с което се упълномощава кмета да проучи възможностите и извърши предпроектните действия за отреждане и изграждане на детска градина в УПИ III1213 в кв.45 по плана на Стара Загора. Проектната стойност за изграждане и оборудване възлиза на 2,4 млн. лв. В скоро време ще се пристъпи към провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Предвижда се детското заведение да бъде с капацитет от 80 деца, разпределени в четири групи. Първите разговори между кмета на общината Живко Тодоров и министъра на финанските Симеон Дянков, за отпускане на средства за изграждане на нова детска градина в Стара Загора, бяха проведени още миналата пролет. Последва кореспонденция, с която се обяснява, че финансовите средства, които общината може да отдели, не са достатъчни за пълното решаване на проблема с недостига на места в детските градини. Това е проблем, който се е задълбочавал в изминалите години, и който генерира напрежение и недоволство в местната общност, се посочва в писмо до министър Дянков. На фона на задълбочаващата се демографска криза в страната, през последните няколко години в Стара Загора се забелязва трайна тенденция към увеличаване броя на децата в детските ясли и детските градини. Съответно през 2007 год. — 2 989 деца, 2008 год. — 3 527 деца, 2009 год. - 3 795 деца, 2010 год. - 3 965 деца, 2011 год. - 4 188 деца, към 15. 09. 2012 год. – 4 065 деца. През 2012 г. в шест детски градини, разположени в центъра, бяха подадени 920 заявления от родители на деца на 3-годишна възраст. В тези градини бяха приети само 307 деца на 3 г. В проекто-бюджета на Община Стара Загора за 2013 година има предвидени бюджетни средства за основен ремонт на детски ясли и детски градини за над 3 млн. лв.

   

0 коментарa

Виж още