Община Чирпан представи Бюджет 2013

Община Чирпан представи Бюджет 2013

Основни предложения за решения и направления по проекта за Бюджет 2013г. на Община Чирпан обсъди днес на поредна пресконференция кметския екип на Общината. Кметът Кичка Петкова започна с уточнения относно докладните, касаещи проектите, по които Община Чирпан работи тази година. Кметът поясни, че 4 от докладните, по които Общински съвет Чирпан е взел решение на 31.01.2013г., са били относно проектите за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в селата Зетьово, Гита и Свобода. Общинското ръководство е изисквало разрешение за удължаване срока на договора до 2015г и в тази връзка е необходимо да бъдат преиздадени записите на заповеди по този проект. Две от решенията на местния парламент, касаеха реализацията на проект Музеен ансамбъл „Пейо Яворов”. Едното разрешение бе за получаване на аванс от МРРБ, а другото за ползване на кредит от ФЛАГ, който да се използва за разплащания на фирмата-изпълнител. В тази връзка за музея, Кметът на Чирпан допълни, че в него вече се извършва пълна инвентаризация и преместване на музейния фонд, за да е възможно от 01.03.2013г. да започнат реалните строително-ремонтни дейности по проекта и да завършат до края на месец август, както е по предварителен план. Приета от чирпанските старейшини е и Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г. Кметът уточни, че имотите, предвидени за продажба през 2013г., са на стойност около 200 000 лева, която сума е заложена като местен приход в Бюджет 2013г. на Общината. Едно предложение от страна на Кмета Кичка Петкова бе отхвърлено от Общински съвет Чирпан и това бе Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан, като изменението касае само данък за придобиване на ППС. Идеята на чирпанското ръководство е да се сложи минимален размер за придобиване на ППС, които да се разделят в три категории според годините им. Предложението възниква във връзка с проблема с нереалните застрахователни стойности на автомобилите, като в момента се плаща 2% от стойността им, което според Кмета на Общината е безкрайно несправедливо. Относно Бюджет 2013 на Община Чирпан Петкова уточни, че той е отново на стойност 10 297 462 лв., като по-голямата част от сумата е от делегираните от държавата субсидии, а останалата част от местни приходи. С гордост, чирпанското ръководство съобщава факта, че през първата година на своя мандат, Община Чирпан приключи 2012г. с остатък 506 000 лв. от местни приходи. Задълженията от края на 2011г. към сметопочистващата и сметоизвозваща фирма „Нелсен Чистота” са напълно изплатени и в бюджета има остатък от 50 000 лв. от такса смет. Към СИТИ ГАЗ Община Чирпан е имала 500 000 лв. задължения, от които през 2012г. са изплатили 166 000 и предстои да плати още толкова през 2013г. Остатъкът, за който говори кметския екип ще бъде прехвърлен за тази 2013-та година и ще се използва само за поддръжка на чистотата в града. Кметът коментира още, че тази година бюджетът, според нея е социален, защото Общината не си е позволила да увеличи данъчната тежест на гражданите и приходната част в Бюджета е почти същата. За сметка на това, заедно с увеличаването на минималната работна заплата, нарастват и разходите за заплати, осигуровки, СБКО, служебно облекло и др., което води до увеличаване на разходите на Общината. Следващият пункт, който коментира Петкова, бе капиталовите разходи в Бюджет 2013. От тях средства ще се използват за погасяване на останалата част от задълженията към СИТИГАЗ. 60 000 лв. чирпанското ръководство е предвидило за изготвяне на проекти, част от които ще се входират тази година. Друг капиталов разход, който Общината предвижда за 2013г. е за закупуване на зъбен рентген, необходим на гражданите общината. 140 000 лв. се заделят и за изкърпване на градските улици. Изцяло отремонтирана ще бъде ул. „Ангел Пеев Стоянов” (зад сградата на Община Чирпан), за което са заделени 150 000 лв. По нея ще се ремонтират и тротоарите и ще се създаде нов паркинг, който ще се намира до сградата на „Български пощи”. Селата в Община Чирпан не могат да имат самостоятелни бюджети, даде яснота кметът Петкова на въпрос от представител на местна медия. През тази година са заложени средства от Бюджет 2013г. за ремонт на кметствата в селата Свобода, Гита, Могилово и Средно градище. Всяко село, в което има извършени продажби на общински имоти получава 30% от прихода. За селата Зетьово, Спасово и Рупки ще се кандидатства по проекти чрез МИГ Чирпан за изграждане на детски площадки и зелени площи.

   

0 коментарa

Виж още