Общинска структура умишлено компрометира Празника на розата

Общинска структура умишлено компрометира Празника на розата

Общинският театър „Л.Кабакчиев”започна умишлени действия за увреждане на имиджа на Казанлък. За удовлетворяване на частни интереси на общинската трупа бе използвано най-голямото и дълго подготвяно събитие на празника – шествието, с което се чества уникалната казанлъшка роза. В това шествие вложиха желанието си да представят по най-добрия начин нашата община над 6000 участници - деца, младежи, спортисти, дейци на културата, школи и състави, пристигнали от всички съставни селища и дори от съседни градове. За общинската театрална група желанието и усилието на тези хора бяха без значение. На вчерашния ден тя показа на всички, че единственото, което я интересува, е задоволяването на нейните амбиции и желания, без значение на цената, която струват те на общността. Грозната демонстрация, компрометираща целите и надеждите на Казанлък за развитие в посока на културния туризъм, беше направена пред трибуната с официални гости – Председател на народното събрание, министър по европейските фондове, представител на Президнтството и представител на Европейската комисия. Хората, които могат да ни помагат и които декларираха при пристигането си в община Казанлък подкрепа за една от мечтите на нашия град - да има нов, съвременен музей на розата. Обшинският театър умишлено избра този момент и компрометира празника на града и усилията на общината - да получи национална и европейска подкрепа за развитието й като дестинация за културен туризъм и фестивален център на България. Това се случи два дни след разпространеното открито писмо, в което общинската театрална трупа изразяваше „болка и тревога” от „уронване на престижа” и декларираше че „колективът не е възнамерявал да се възползва от Фестивала на розата”. Този акт показва по най-ярък начин до каква степен е значим и „необходим” за добрия имидж и развитието на града подобен общински „колектив”. Бяха преминати всички допустими граници от хора, които настояват да получават общинска издръжка и копромиси от Общината не срещу ползи за града, а срещу нанасяне на вреди, заради удовлетворяване на личните си интереси. Веднага след празника демонстрационните действия на театралната трупа за натиск над Общината с митинги и стачки продължават. Продължават манипулациите на общественото мнение с разпространяване на невярна информация от театралната трупа. По този повод ръководството на община Казанлък се ангажира да обсъди с Общинския съвет създалата се неприемлива ситуация с тази общинска стурктура и да вземе най-подходящото решение за създадения от трупата казус, който следва да бъде в интерес на общината и данъкоплатците.

   

0 коментарa

Виж още