Общинските имоти в Равда са обявени за продажба, заради продължаващи 15-годишни съдебни спорове

Общинските имоти в Равда са обявени за продажба, заради продължаващи 15-годишни съдебни спорове

Налице са висящи съдебни спорове пред Върховен административен съд и Бургаски окръжен съд относно вписването на Община Казанлък като собственик на поземлените имоти в кадастралните регистри към кадастралната карта на с.Равда. Сагата с т.нар. общински лагер в Равда продължава повече от 15 години и въпреки усилията на настоящото ръководство Община Казанлък да влезе във владение на тези имоти, това не може да се случи. Налице са хора, претендиращи за собственици на парцелите, които се сдобиват с констативни нотариални актове още по времето на т.нар. поземлени комисии и започват съдебни дела срещу Община Казанлък за доказване на собственост още през 1998 г. Едновременно с това препродават неколкократно имотите на трети лица, така че Общината да води срещу всеки следващ придобил имота ново дело за доказване на собственост. За всички години единственото, което получава Община Казанлък от тези имоти, са разходи по съдебните дела, за охрана и за изграждане на ограда, която изчезва само няколко дни след поставянето й. Колкото и да се дискутира въпросът с лагера в с. Равда, гражданите на Казанлък нека бъдат наясно за истината. А тя е, че на този етап собствеността на Община Казанлък се оспорва за пореден път и не е ясен нито изходът от делото, нито още колко години ще продължат съдебните спорове. По този случай разследващата журналистка Валя Ахчиева направи предаване по Българската национална телевизия, в което обяснява абсурда, в който се намира Общината. (Цялото предаване можете да гледате на сайта на БНТ bnt.bg/ БНТ Продукции – Открито с Валя Ахчиева – 29 май 2013 г. „Зачита ли закона Агенцията по кадастър в Бургас?“) Тази безнадеждност и заплахата да загубим собственост принуди Община Казанлък да предприеме искането за продажба с тежестите, за да предизвикаме и Агенцията по кадастър, и т.нар. притежатели на нотариални актове да реагират. За имотите бяха изготвени пазарни цени от независим оценител, притежаващ сертификат по Закона за независимите оценители. Оценките са внесени с доклад вх.№ ОС-1905/11.06.2013 г. в Общински съвет-Казанлък за вземане на решение за определяне на началните тръжни цени, както и начина на продажба. На заседанието си на 30 юли 2013 г. Общински съвет-Казанлък взе решение да бъдат приети за начални тръжни цени изготвените оценки от независимия оценител и продажбите да се извършат чрез публични търгове с явно наддаване. При заявен интерес от купувач, на самия търг стойността ще стигне реалните цени, защото имотите са с огромни съдебни тежести.

   

0 коментарa

Виж още