Общинските служби по земеделие ще работят в почивните дни

Общинските служби по земеделие ще работят в почивните дни

Всички общински служби по земеделие в Старозагорска област ще бъдат с удължено работно време в празничните и почивните дни. Това се налага, защото нито един земеделски производител не е подал заявление за регистрация за директни плащания за кампания '2009 и наближаващия краен срок 15 май. По този повод министърът на земеделието и храните Валери Цветанов изпрати отворено писмо до браншовите организации, с което призовава всички стопани, които имат право на евросубсидии, да регистрират обработваемата земя до 15 май без да губят част от полагащите им се плащания. След тази дата за всеки ден забавяне субсидията ще се намалява с 1% дневно. Процедурата за регистрация на земеделските производители става на две стъпки. Първо, общинските служби по земеделие ще предоставят на всички земеделски стопани, регистрирали в Интегрираната Система за Администриране и Контрол (ИСАК) през предходната година заявления за подпомагане, както и формуляр на заявление, попълнен с наличните данни за тях, и графичен материал за местонахождението на ползваните от тях през предходната година земеделски парцели. Второ, земеделските производители трябва да попълнят заявление за регистрация по образец, който може да бъде намерен в общинските служби "Земеделие". След това информацията от заявленията ще бъде предоставяна на Разплащателната агенция и нейната информационна система (ИСАК). От 15 до 31 май земеделските производители ще могат да внасят корекции в заявленията си, а в срок до 31 юли те трябва да представят нотариално заверени документи, доказващи правно основание за ползване на всички земеделски парцели, за които кандидатстват за подпомагане, към датата на заявяване на този парцел. Няма да се допуска регистрация на трайно необработваеми земи (код 6). "Министерството на земеделието и храните е предприело всички необходими мерки за решаване на съществуващите проблеми и за осигуряване на нормален ход на кампанията", се казва в писмото. Също така аграрното министерство е обявило процедура за обявяване на обществена поръчка за закупуване на 200 GPS-а и цифрови фотокамери, които ще бъдат предоставени на общинските служби. Така ще бъдат избегнати евентуални грешки и препокриване на площи между съседни парцели. От юли ще бъдат сформирани мобилни екипи от служителите на Техническия инспекторат при ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, при необходимост ще бъдат включени и служители на общинските служби по земеделие за проверки на място на земеделските площи. В ход е процедура за ново ортофото заснемане на 40% от територията на страната, с което ще се актуализира състоянието на физическите блокове у нас.

   

0 коментарa

Виж още