Общинските съветници в Стара Загора приеха бюджета за 2010год

Общинските съветници в Стара Загора приеха бюджета за 2010год

След близо двучасови разисквания с 39 гласа "за", 2 "против" и 6 "въздържал се" общинските съветници приеха бюджета на Община Стара Загора за 2010 година. Приети бяха и част от направените в залата предложения. Отпаднаха заплануваните 190 хиляди лева за изграждането на кръгово движение на "Ремиза". Част от средствата се пренасочиха за ремонт на детска градина №8 и така неговата стойност вече възлиза на 740 хил. лева. 100 хиляди ще бъдат насочени към закупуване на нови земи. По време на сесията стана ясно, че е одобрен проектът по Красива България за ремонт на Дома на инвалида. До края на месец февруари Общината ще кандидатства с проект за подобряване на техническата инфраструктура и благоустрояване на кв."Железник" на приблизителна стойност 10 млн. лева. Общинските заседатели приеха на първо четене "Етичен кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на Община Стара Загора". Гласувано беше частен общински имот в кв."Самара" да бъде дарен на Старозагорската Света Митрополия, за да се изгради православен храм.

   

0 коментарa

Виж още