Общинският съвет на Бургас продължава заседанието си от вторник

Общинският съвет на Бургас продължава заседанието си от вторник

Общинският съвет в Бургас ще заседава отново. Продължението на седмото заседание на местния парламент е с начален час 10.00 и се провежда вече в Културен център „Морско казино”. Във вторник от дневния ред на заседанието бяха гласувани 12 точки от предварителния дневен ред и 3 допълнително внесени от кмета на Бургас Димитър Николов. Общинските съветници приеха бюджета на общината за 2012 година. За разглеждане остават 25 докладни записки. Местният съвет ще реши дали да приеме Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настанявани под наем и продажба на общински жилища. След като отново не бе избран обществен посредник на Бургас ще трябва да се вземе решение за нова конкурсна процедура за избор на омбудсман по предложение на председателя на Общинския съвет Снежина Маджарова. Съветниците ще решават дали ще бъде обявен нов конкурс за избор на общински съветник. Ще се реши и дали ще бъде назначен управител на „Бургаски пазари” ЕООД – Бургас като сред проведен конкурс е избран Живко Панайотов. Съветниците ще заседават и относно определянето на размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2011 година на търговските дружества със сто процента участие на община Бургас в капитала. Местният парламент ще реши и дали ще приеме схема за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за кратковременно паркиране.

   

0 коментарa

Виж още