Общинският съвет на Стара Загора ще проведе редовно заседание

Общинският съвет на Стара Загора ще проведе редовно заседание

Днес 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на Общината Общинският съвет в Стара Загора ще проведе поредното си и последно за годината заседание. Общинските съветници ще разгледат Наредбата за наемните цени на общинските недвижими имоти, изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора, изменение и допълнение на Наредбата за обществен ред, план – сметка за определяне размера на такса за битови отпадъци през 2010г, въз основа на която следва да определи годишният размер на таксата за битови отпадъци за 2010 г, промени в структурата на Общинската администрация и приемане численост на персонала за финансиране в други бюджетни дейности в сила от 01.01.2010 година. Основната наемна цена за 1 кв.м. застроена площ се предвижда 0.70лева, която ще се корегира с коефициенти в зависимост от местоположението на обекта, конструкцията на сградата, етажност, изложение и др. Целта е образуваната наемна, или начална тръжна цена да се доближи до пазарния интерес. Предлаганата структура на общинската администрация е разбита на повече вътрешни структурни звена с цел създаване на по-добра субординация вътре в отделните служби. Създават се нови структурни звена или натоварване на стари такива с нови функции, с цел достигане на по-голяма ефективност в работата и прозрачност в полза за общността.В този смисъл в направеното предложение има промени в ресорите на всички заместник кметове - създаване на нови дирекции, отдели и сектори.

   

0 коментарa

Виж още