Общински екипи осигуряват координация и готовност за реакция при кризи в Стара Загора

Общински екипи осигуряват координация и готовност за реакция при кризи в Стара Загора

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров разпореди общинските звена „Пътно-знаково стопанство“, „Озеленяване и комунални дейности“ и „Чистота“ да разполагат денонощно с екипи в готовност да реагират при кризисни ситуации под негово разпореждане. Целта на кмета е да се действа по-оперативно в екстремни условия и кризи за справяне с последствията от тях. Промяната цели и подобряване на координацията със структурите на „Гражданска защита“ и частите на Единната спасителна система –Пожарна безопасност и защита на населението, военните формирования, Центъра за спешна медицинска помощ и дежурните екипи на МВР.

   

0 коментарa

Виж още