Общински съвет-Благоевград провежда първото си заседание в обновената зала "22 септември"

Общински съвет-Благоевград провежда първото си заседание в обновената зала "22 септември"

Общински съвет-Благоевград провежда първото си заседание в обновената зала „22 септември”. Залата бе изцяло ремонтирана по предложение на кмета Атанас Камбитов и в момента има нов, съвременен вид. Две извънредни точки ще бъдат разгледани от съветниците днес, като най-важната от тях е свързана с прекратяване на концесионния договор на закрития плувен басейн. Заседанието започна с отговор на кмета на запитвания от страна на двама общински съветници. На въпроса, зададен от Емил Костадинов, има ли рискови проекти Община Благоевград, които е възможно да бъдат със спряно финансиране, кметът категорично отговори, че няма такива. „В момента Община Благоевград изпълнява 5 проекта с европейско финансиране. Те се реализират в срок и няма опасност от спирането им. Няма забавяне на финансиране, няма и опасност от загуба на евросредства”, каза Камбитов и посочи, че Благоевград е единият от общо 2-та града в страната, които изпълняват по график ремонтирането на онкодиспансери. На второто запитване на съветника Гергана Муртова, която изяви желание да бъде поставена ограда на детската площадка в градската градина, кметът отговори, че не са предвидени средства за тази цел в бюджета, но такива ще бъдат осигурени. Общинските съветници приеха да бъдат направени корекции в план-сметката за чистота, като размерът на сумата се запазва, но средствата се преразпределят в отделните направления. Прие се разходите за закупуване на съдове да се увеличат с 12 000 лв., като от 10 000 лв. стават 22 000 лв., да се намалят разходите за дезинфекция на съдовете с 3000 лв. и от 10 000 лв. стават 7000 лв. и средствата за консултации, програмни проекти и други за депото за битови отпадъци се намаляват с 9000 лв. и от 50 000 лв. стават 41 000 лв. На днешното заседание съветниците приеха Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на общината, дадоха разрешение на кмета да издава запис на заповед за авансово плащане по проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Благоевград”. Общата стойност на проекта е около 267 000 лв.

   

0 коментарa

Виж още