Общински съвет - Стара Загора, реши: Без професионални ограничения при избора на омбудсман

Общински съвет - Стара Загора, реши: Без професионални ограничения при избора на омбудсман

Кой може да се кандидатира за обществен посредник и на кого ще бъде подчинен екипът му? Около тези два въпроса се завързаха разгорещени спорове по време на редовната сесия на Общинския съвет - Стара Загора, вчера. Основните забележки бяха срещу изискването омбудсманът да има задължително юридическо образование. Това беше записано в приетия на първо четене преди седмица Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на oбщината. Вчера обаче голяма част от старейшините заявиха, че длъжността може да се заеме и от друга общественоизвестна личност, независимо от това има ли или не степeн "магистър по право". Това наложи и промени в текста, който придоби редакцията: "...може да бъде избран всеки пълнолетен, вменяем и неосъждан български гражданин, който има завършена образователна степен "магистър" и който притежава 10 години осигурителен стаж". Така на практика за омбудсман ще могат да се кандидатират и учители, и журналисти, и представители на всички професии, които притежават високи морални качества и авторитет в обществото. Неговият сътрудник обаче задължително трябва да е завършил право или публична администрация, решиха общинските съветници. Във връзка с трудовоправните му отношения адв. Александър Желязков категорично заяви, че е против заплащането на сътрудника да се урежда с кметския подпис, тъй като това прави институцията зависима от местната власт. Колегата му Дамян Георгиев опонира, че няма друга законова възможност, тъй като парите идват от общинския бюджет. Градоначалникът пък не можел за влияе на работата на структурата, защото назначаването ставало след гласуване и избор в местния парламент. Старейшините решиха основната месечна заплата на омбудсмана да представлява 90% от възнаграждението на председателя на Общинския съвет, а на неговия сътрудник - 75% от тази на шефа му. И двете длъжности ще бъдат одобрявани от специална комисия и гласувани от местния парламент. Изборът на обществен посредник ще се извърши до три месеца след влизането в сила на приетия вчера правилник, а кметът се задължава да осигури на екипа нормални условия за работа. Задачата на омбудсмана е да осигурява допълнителна възможност за упражняване правата, удовлетворяване законовите интереси и съхраняване свободите на лицата, които са свързани с общината. Става въпрос за независимо наблюдение върху актовете и действията на местната власт. В тази връзка общественият посредник приема жалби на гражданите, проверява тяхната законосъобразност и представя мотивирани предложения пред кмета и Общинския съвет за подобряване качеството на административните услуги и повишаване правната култура на населението.

   

0 коментарa

Виж още