Обявени са три конкурса за постъпване на държавна служба в ОДМВР – Бургас

Обявени са три конкурса за постъпване на държавна служба в ОДМВР – Бургас

Със заповеди на Министъра на вътрешните работи са обявени три конкурса за постъпване на държавна служба за длъжности от категория «Г» - инспектор в ОДМВР – Бургас, както следва : Пет длъжности «полицейски инспектор» в «Териториална полиция» към РУП – Средец / две бройки/, Айтос / две бройки/, Карнобат / една бройка/ и една длъжност «полицейски инспектор» в «Пътен контрол» към РУП – Малко Търново Една длъжност разузнавач / Детска педагогическа стая/ в група «Криминална полиция» към РУП – Поморие Три длъжности «разузнавач» в «Криминална полиция» при РУП Созопол, Поморие и Несебър / Полицейски участък – Обзор/. Освен стандартните изисквания за постъпване на държавна служба в МВР, към кандидатите са предявени и следните допълнителни изисквания : да имат завършено висше образование, а за кандидатите за полицейски инспектор «Пътен контрол» - да протежават свидетелство за управление на МПС и завършен курс за оказване на долекарска помощ при пътно – транспортни произшествия. Документи /по образец / се получават и подават в ОДМВР – Бургас / гр. Бургас, ул. «Христо Ботев» № 46/ всеки работен ден от 15.00 ч. и от 16.00 ч. Срок за прием на документи : - за длъжностите по т. 1 и т. 2 – 30 дневен от публикуване на обявата - за длъжностите по т. 3 – 20 дневен от публикуватне на обявата. За допълнителна информация – тел. 056 / 856 421, 856 924, 856 354 или 856 416.

   

0 коментарa

Виж още