Обявиха 26 март за Ден на Аграрното инженерство

Обявиха 26 март за Ден на Аграрното инженерство

С подкрепата на Аграрния факултет и академичното ръководство, вчера 26 март беше официално обявен за Ден на специалността "Аграрно инженерство". Тържеството по този повод започна с Празничен катедрен съвет. В работата му участваха зам.-кметът на Община Стара Загора и 8 години шеф на катедрата проф. Димитър Динев, ректорът на Тракийския университет проф. Иван Станков, деканът на Аграрния факултет доц. Радослав Славов, президентите на фирмите-дарители, настоящи и пенсионирани преподаватели от катедрата, докторанти, студенти, гости. Експозе за състоянието, проблемите и перспективите на катедра "Аграрно инженерство" направи ръководителят й доц. Банко Банков. Създаването на специалността започва през 1995 г. с презумпцията да се подготвят комплексни специалисти за работа в растениевъдството, животновъдството и със знания за прилагане на авангардните технологии. Големият интерес от кандидат-студентите идва през последните години. Към днешна дата проблемите са свързани с материалната база за упражнения и научна дейност. Предстои и акредитацията на специалността и разкриване на магистърски програми. Обявяването на 26 март за ден на специалността "Аграрно инженерство" не е избрано случайно. На 26 март катедра "Механизация и сгради в земеделието" е преименувана "Аграрно инженерство". По този начин студентите вече имат институция. В момента общо те са 96. Събитието беше отбелязано с откриване на нов модерен учебен кабинет с всички елементи на компютризирано птицевъдство, свиневъдство и кът с възобновяеми енергийни източници. Обзавеждането на Учебната зала е дарение от фирмите "Роксел" и "Ерато". Открити бяха още нов офис на хоноруваните преподаватели, клуб на преподавателите и учебен кабинет по механика и съпромат. В България за пръв път се чества Ден на Аграрното инженерство. За събитието се вдигнаха наздравици, поднесоха се благопожелания и подаръци, а проф. Димитър Динев прочете поздравително писмо от градоначалника проф. Светлин Танчев.

   

0 коментарa

Виж още