Обявяват конкурс за компютърна презентация и/или видеоклип на тема „Разкажи за културното ни минало"

Обявяват конкурс за компютърна презентация и/или видеоклип на тема „Разкажи за културното ни минало"

Библиотека „Родина" - Стара Загора и коалиционните й партньори по проект „Старозагорска е-памет" (ОБ „Искра" - Казанлък и библиотеките в селата Калояновец, Кирилово и Хрищени) обявяват конкурс за компютърна презентация и/или видеоклип на тема „Разкажи за културното ни минало".Крайният срок за изпращане на авторските материали е 30 септември. В конкурса могат да участват хора от всички възрасти с авторски презентации или видеоклипове за културно-историческото минало на Стара Загора и региона.Всеки участник има право да изпрати 1 презентация и/или 1 видеоклип, изработени през 2013 г., които не са участвали в други конкурси. Библиотека „Родина" има право да публикува и използва наградените видеоклипове и презентации с образователна цел и за популяризиране на културно-историческото наследство на старозагорския регион. Библиотека „Родина" може да преотстъпва изпратените материали само на своите партньори по проекта „Старозагорска е-памет". Библиотека „Родина" и партньорите й се задължават да не използват презентации и видеоклипове от конкурса с търговска цел. Участието в конкурса „Разкажи за културното ни минало" означава, че авторите са съгласни с условията на конкурса. Участниците могат да разкажат за историята на културно-историческите забележителности от старозагорския регион - църкви, училища, читалища, паметници и стари сгради, паркове и местности, колоритни улици и дворове; за личности и известни фамилии с принос в културния, обществения и икономическия живот на Стара Загора и областта. Технически параметри и изисквания за презентациите: Размер на файла: до 90 МБ Формат на файла: pdf, ppt, pps, pptx Технически параметри и изисквания за видеоклиповете: Продължителност: от 3 до 10 минути Формат на видеото: DV (PAL) или HDV, препоръчителен bitrate 8 Mbps Препоръчителен формат на файла: mpеg2 и mp4 (H.264) Броят на слайдовете в презентацията и дължината на видеото не са определящи за крайния резултат. Важни критерии са оригиналност, достоверност, автентичност, както и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Участниците изпращат писмо на имейл lib-bg.org със следната информация: трите имена на неговия създател, възраст, населено място, телефон и имейл за връзка. В писмото поставяте линк към своята презентация и/или видеоклип, качени на избрания от вас сървър за споделяне на файлове (например чрез: транZит; Google Drive и др.). Файловете могат да бъдат изпращани и на физически носител на пощенски адрес: Библиотека Родина, бул. Руски 17, Стара Загора 6000 - за конкурса „Разкажи за културното ни минало". Победителите ще бъдат определени от компетентно жури, съставено от специалисти в областта на историята, фотографията и журналистиката. Ще бъдат раздадени следните награди: Първа награда - двудневен уикенд за двама и диплом Втора и трета награда - предметни награди и диплом Поощрителни награди - диплом Те ще бъдат обявени в рамките на празниците, посветени на 5 октомври - Ден на Стара Загора. Точната дата, място и час ще бъдат обявени допълнително.

   

0 коментарa

Виж още