ОБ „Искра“ прави фонд на периодичните издания, излизали от Освобождението до 1944 г.

ОБ „Искра“ прави фонд на периодичните издания, излизали от Освобождението до 1944 г.

Общинска библиотека „Искра”–Казанлък, вече два месеца работи по споразумението, подписано с Програма „Глоб@лни библиотеки – България” по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти. Страна по договора са и Министерството на културата и Програма на ООН за развитие. Проектът „Писахме, да се знае…Дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на местното културно- историческо наследство в Казанлъшкия край“ е нова стъпка в развитието на културната институция и се пребори сред 172 кандидатури за грантово финансиране. Казанлъшката библиотека си поставя вече качествено нова цел- изграждане на краеведски електронен архив за Казанлъшкия край чрез дигитализация на местния периодичен печат, което ще доведе и до обогатяване дейността на библиотеките-участници и партньорите в проекта чрез иновации, широк и безплатен достъп до информационни масиви, бързо намиране на нужна краеведска информация чрез съвременни технологични решения и съхранение и популяризиране на редки и ценни библиотечни колекции. Уникалността на проекта е заложена още в неговата идейна разработка. Досега няма единен електронен информационен масив на краеведските местни продължаващи издания за периода 1878-1944 година. Създаването му е нова е-услуга, базирана на ИКТ, която цели пълно представяне на краеведско съдържание, достъпно чрез глобалната мрежа. Това дава възможност на потребителите в режим на широк, постоянен достъп в интернет, да извършват безплатно своята проучвателска дейност, което от своя страна ще обогати краеведската дейност на местната общност и отделни нейни представители. Ще се създаде нов културно-исторически и образователен ресурс , приложим за образователни и възпитателни цели. Очаква се това да удовлетвори информационните потребности на специалисти-изследователи от музейния сектор, краеведи от краеведското дружество, учители и ученици с интереси към местната история, библиотеките от общината, представители на местната власт, казанлъчани, проучващи своята генеалогия и корени, живеещи в други градове и чужбина,журналисти и социолози, студенти . Проектните дейности са разнородни и касаят участието и на партньорските страни.Провеждат се работни среща с участниците НЧ „Цвятко Радойнов-1885” гр. Крън и НЧ „Пробуда-1920” с. Копринка, с партньорите ИМ „Искра” , Казанлък Медиа Груп ЕООД. В резултат от съвместната дейност вече са изявени и е направен пълен списък на излизалите през обхванатия по проекта период вестници с регионално значение. Издирваха се запазени броеве в библиотеките, училищата и църквите в цялата община. За съжаление, но и очаквано според функциите на културните институции, се оказа, че съхранени продължаващи издания-вестници има само във фондовете на ОБ „Искра” и ИМ „Искра” . Започна дигитализацията на първите 16 вестника според обхвата на проекта. Ръководството на ОБ „Искра” в лицето на директора Анна Кожухарова, се обръща със следната огромна молба към гражданите на нашата община: „Казанлъчани винаги са имали афинитет към местната история, често в домашните библиотеки се съхраняват уникални екземпляри от местната книжовна и издателска продукция. Затова сега се обръщаме към всички с надеждата, че ще подкрепят съхранението на казанлъшката памет, отразена в местния периодичен печат. Подарете или ни предоставете временно за заснемане вестниците, които притежавате за периода от Освобождението до 1944. Нека заедно ги запазим за поколенията, нека заедно продължим традициите по изграждането на Казанлъшкия архив, така както вече два века са го правили казанлъчани . Молим всички, които притежават вестници, или дори само един брой на вестник от този период, да ги донесат в Библиотека „Искра”, за да им се направи копие”. Вестници от Краеведски фонд на Общинска библиотека „Искра” и от фонда на Исторически музей „Искра” 1878 г. - 1944 г. Бузлуджа 1.1902, бр. 2, бр. 5 2.Глас 1903, бр. 2 3.Дело 1932, бр. 8 4.Долу маската 1923, бр.1 5.Избирател 1896-1897, бр. 1-15 6.Казанлък 1931, бр. 2, бр. 3 7.Казанлъшка Искра 1924-1944 8.Казанлъшки градски Общински вестник 1900-1915, 1921-1923, 1932 9.К`во – да е 1912-1914, 1916-1922 10.Кооперативен подем 1926, бр. 9; 1928, бр. 47, бр. 48; 1938, бр. 112; 1939, бр. 117, бр. 118 11.Кооперативно единство 1937, бр. 4; 1938, бр. 5 12.Кооператорче 1940, бр. 1 13.Лъч 1920, бр. 1 14.Нова дума 1921, бр. 8 15.Огледало 1937, бр. 1 16.Пръчка 1905, бр. 1, бр. 2 17.Работнически вестник 1897-1909, 1914/1915, 1917-1924 18.Равноправие 1909, 1911, 1912, 1914 19.Розова долина 1890, бр. 9, бр. 11 20.Светлина 1911-1914, 1916, 1919, 1920, 1924, 1926, 1930-1932 21.Сръчност 1942, брой единствен 22.Стъргало 1928, бр. 1, бр. 3 23.Трезва просвета 1940, бр. 1 Вестници,излизали в периода 1878-1944 г.,които библиотеката не притежава и издирва Вестник на Казанлъшката популярна банка. Издание на Казанлъшката популярна банка. 2.Застраховка. Вестник за популяризиране идеята за осигуровките по живот и пожар и за разни обявления и реклами. 3.Земледелска пробуда. Предизборен лист на Казанлъшката земеделска околийска дружба 4.Зов. Периодичен лист на културно-родолюбивия кръг “Зов 5.Избирател. Временен лист на Казанлъшката социалдемократическа организация. 6.Казанлъшки глас. Вестник за местни работи и всякакъв вид обявления и реклами. 7.Камшик. Ученически вестник. 8.Кооперативен лист. Издание на Казанлъшката популярна банка. 9.Кооперативна борба. Вестник за обществени, стопански и кооперативни въпроси. 10.Кооперативна трибуна. Периодичен лист за стопански и кооперативни въпроси 11.Кооперативно развитие. Орган на Съюза на земеделците производители от Казанлъшката околия и на Стопанска кооперативна 12.Муфта. Седмичен хумористичен вестник. 13.На безсмъртните герои шипченци. 14.Народна борба. Вестник за реклами и пр. 15.Народна дума. Вестник за демократически сговор . 16.Народна защита. Седмичен вестник. 17.Нов път. Независим месечник за възраждане, литература и наука. 18.Ново стъргало. Хумористичен периодичен вестник. 19.Обнова. Двуседмичен лист за просвета и култура 20.Обновление. Орган за морално и духовно повдигане на обществото. 21.Педагогически вестник. 22.Пенсионерски бюлетин на кооперативната взаимоспомагателна каса на пенсионерите в гр. Казанлък и околията 23.Пролетарски революционер. Орган на Казанлъшкия ОК на БКП. 24.Роден лес. Издава мъглижкото ревирно лесничейство по случай седмицата на гората от 6 до 13 април 1941 год. 25.Розопроизводител. Орган на Съюза на българските розопроизводители. 26.Справедливост. Независим народен вестник. 27.Стенографен лист. Седмичен. 28.Страж. Войнишки лист. Възд. учебен полк - Казанлък. 29.Стремеж. Лист за стенографна просвета. 30.Учителско ехо. Орган за защита на учителите. 31.Хоризонт. Обединително звено на младите провинциални писатели. 32.Baslangis (Начало). Обществен политически вестник.

   

0 коментарa

Виж още