Оглеждат опасните водоеми в Община Стара Загора

Оглеждат опасните водоеми в Община Стара Загора

Комисия ще прави оглед на водоемите на територията на Община Стара Загора, задължение на кметовете и кметските наместници е да организират почистването на каналите през селата. Това стана ясно по време на редовната месечна среща с тях на секретаря Цена Велкова и специалистът по административно обслужване на кметствата Цветелин Кършаков. До края на м. февруари кметовете и кметските наместници трябва да заявят в общината критичните и опасни за инфраструктурата на населеното място водоеми, във връзка със снеготопенето, предупреди Валери Иванов, н-к отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи”. Общинската комисия ще направи списък на всички обекти на територията на общината и ще набележи превантивни мероприятия. Всички кметства получиха информационни брошури с цялата необходима информация за сформиране на доброволните отряди за реагиране при кризисни ситуации по места. Служителите на Районен център тел.112 при възникнали аварийни ситуации, или подадени сигнали, се свързват директно с кметовете на населените места, съобщи Наталия Миткова, н-к РЦ тел.112 – Бургас, който обхваща областите Стара Загора, Ямбол, Сливен и Бургас. Разговорът с тел. 112 е безплатен, сигналът веднага се предава на съответната оперативна група. Операторът остава в контакт с гражданина за повече информация, която се вписва в електронен картон. Действията на екипите, които пътуват към посочения адрес, се поема от координатор, който получава обратна информация от тях и владее повече от един език. Ако сигналът бъде подаден на тел. 150, 160, 166, автоматично се предава на тел. 112. Подателите на фалшиви сигнали се глобяват от 500 до 20 000 лв., в зависимост от размера на разходите на съответния екип. Общината и пожарната работят съвместно за отстраняването на ледените висулки по сградите в града, съобщи комисар Стоян Колев, началник на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“. Управителите на етажната собственост са длъжни да подават информация на съответните административни бюра за наличие на опасни снежни маси и лед по покривите, както и да обезопасят района до идването на автовишката. По предложение на селските кметове, хора от селата могат да се включат в кампанията за събиране на местните данъци през февруари – април 2013 г., когато се ползват 5% отстъпка. Ще им бъде осигурено обучение и ще бъде изградено още едно данъчно бюро в кв. „Железник”, съобщи Иван Иванов – н-к отдел „Местни данъци и такси”. Кметовете на села могат да кандидатстват по проект на програма ПУДООС за средства в размер на 10 000 лв. за облагородяването на селата. Необходимите документи са публикувани на сайта на ПУДООС. Срокът за подаване на проектите е 18.02.2013 г. През 2011 г. проекти са спечелили 5 села в Община Стара Загора, а през 2012 само две.

   

0 коментарa

Виж още