Огромната лъжа на управляващите за ГМО и писмото от ЕК; билковите чайове се правят в район с ГМО!

Огромната лъжа на управляващите за ГМО и писмото от ЕК; билковите чайове се правят в район с ГМО!

Поради тоталната липса на прозрачност около писмото от ЕК до МОСВ от м.април 2009, послужило за мотив за промяна на закона за ГМО, в което писмо МОСВ твърдят, че е стартирана наказателна процедура срещу България за несинхронизиране на законодателството ни за ГМО с евро директиви, сдружение "За Земята" са отправили преди месец официално запитване до ЕК каква точно процедура е стартирана срещу Бг. От ЕК вчера (02.02.10г.) е получен отговор, от който става ясно, че стартираната "процедура N 2009/2023 е за нарушение относно непълно и неправилно транспониране на Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219ЕИО относно работата с ГМО в контролирани условия и замърсяване в района на с. Доброславци"!!!! Контролираните условия обхващат единствено опити с ГМО в лабораторни условия. Това означава, че ЕС не иска от България промяна на закона в частта освобождаване на ГМО в околната среда и не счита, че законът ни противоречи на евро директивите в тази си част (конкретно Директива 2001/18/ЕО). Това доказва манипулациите на МОСВ и обяснява защо това писмо така и не беше показано на нито един представител на НПО или медия, въпреки многократните искания. Това е доказателство за наличието на мащабни корупционни схеми, умело прикрити зад израза "Европа иска това от нас". Това е доказателство за пълна липса на контрол от страна на отговорните институции, т.к. е допуснато замърсяване с ГМО, за което Европа ни санкционира. За информация - с.Доброславци е в Софийска област и в него се намира фабриката на фирмата Биопрограма, производител на билкови чайове.

   

0 коментарa

Виж още