ОДБХ - Русе предупреди земеделските производители в региона да вземат мерки срещу миниращия доматен молец

ОДБХ - Русе предупреди земеделските производители в региона да вземат мерки срещу миниращия доматен молец

Началникът на отдел „Контрол на продукти за растителна защита и торове” към Областна дирекция по безопасност на храните - Русе Йордан Маринов представи днес информация и препоръча превантивни мерки срещу миниращия молец по доматите. Причината е в множеството жалби на земеделски производители от Сливо поле, Ценово и други райони със зеленчукопроизводство в Русенска област през отминалата година. Те се оплакаха от пълно унищижаване на реколтата от домати поради нападението на тези насекоми. Информацията бе подадена с превантивна цел, защото през това лято също трябва да се вземат мерки, за да няма съществени икономически вреди в региона. Пък и това пряко рефлектира върху цената на този вид зеленчуци. Доматеният миниращ молец Tuta absoluta произхожда от Южна Америка. В Европа е установен за първи път през 2006 г. в Испания, а в България през 2009 г. Само за две години се разпространи в цялата страна и се наложи като ключов неприятел по доматите. Изключително бързо стана разпространението на молеца в Европа - от 2007 година насам. У нас са засечени случаи през 2010 година. Трудностите, свързани с борбата с Tuta absoluta /доматен миниращ молец/ са: - Къс жизнен цикъл и висок репродуктивен потенциал - голям брой поколения ; - Скрит начин на живот – мини; - Голям брой гостоприемници - културни и диви видове; - Силно намален брой активни вещества за ПРЗ в ЕС; - Честа употреба на ПРЗ със сходен механизъм на действие води до развитие на резистентни популации. Възрастните молци са дребни, с дължина на тялото около 5 - 6 mm. Кафеникави до сребристи на цвят, с черни петна на първия чифт крила. Антените са дълги, нишковидни, а сегментите им са ярко оцветени в два контрастни цвята. Краката имат черни и кафяви пръстени. Tuta absoluta в зависимост от условията на околната среда може да развие до 12 поколения годишно. Продължителността на един жизнен цикъл варира в широки граници и зависи предимно от температурата – при 14ºС едно поколение се развива за 76 дни, при 19ºС – за 39 дни, при 25ºС – за 28 дни, а при 27ºС – за 23 дни. Видът зимува като яйце, какавида или възрастно насекомо в почвата, в повредени растителни части или в други укрития. Възрастните индивиди са активни през нощта и рано сутрин, а през деня остават скрити между листата на растенията и летят само при обезпокояване. Проучванията върху продължителността на живот на възрастните показват, че жеските живеят средно 12 дни, а мъжките - 9. При температура 25ºС възрастните индивиди излитат след 6 – 8 дни, като първо се появяват женските, а след това мъжките. Вредният стадий са ларвите, които след излюпването пропълзяват по растенията и навлизат в растителните тъкани, където се хранят и развиват, образувайки мини и галерии. При доматите младите ларви се развиват в листата, стъблата, цветовете и нарастващите плодове. При сериозно нападение ларвите са в състояние да унищожат цялата листна тъкан, оставяйки само епидермисите на листата. Атакуваните нарастващи плодове се деформират и в последствие също могат да опадат. Зрелите плодове загниват в следствие развитието на вторични фитопатогени. Доматеният миниращ молец се разпространява чрез прелитане или носен от вятъра, търговия със заразена продукция... нападнат разсад, инвентар, амбалаж, транспортни средства... работно облекло (дрехи)...растителни остатъци... Най-често използваният метод за установяване на определен вредител в насажденията е визуалното наблюдение на растенията. Поради трудното откриване на възрастните индивиди на Tuta absoluta, първите забележими симптоми са минните петна по листата, които се образуват в следствие храненето на ларвите. Най-сигурният метод за установяване на T. absoluta е използването на полови феромонови уловки. На пазара се преглагат няколко вида уловки, като всеки от тях може да се използва за установяване на вида, както в оранжерии, така и на полето. Със Заповеди на Изпълнителния директор на БАБХ - са разрешени следните ПРЗ за минимална употреба : Алверде 240 СК – 20 мл/дка Пикадор 20 СЛ – 0.05% Моспилан 20 СП – 0.02 % Децис 2.5 ЕК – 0.05 % Конфидор Енержи ОД – 0.08% Уорант 20 СЛ – 0.05% Пиретрум ФС-ЕК – 0.05% Пирос – 0.08% Ним Азал Т/С – 0.3% Афърм 095 СГ – 0,15 кг/дка. Проблеми при борбата с Tuta absoluta: Недостатъчен брой ПРЗ Недостатъчно ефективни ПРЗ Недостатъчно ПРЗ, съвместими с IPM Бързо развитие на резистентност Недостатъчна популярност на IPM Неправилно провеждане на химичната борба, което води до развитие на резистентност: Използване на един и същи инсектицид повече от 2-3 пъти на сезон Прекалено често приложение Използване на неразрешени ПРЗ (неразрешени за доматен молец и неразрешени в страната) Неспазване на санитарни мерки Растенията не се унищожават след края на сезона Липса на мрежи в оранжериите Засаждане на заразен разсад Липса на информация и комуникация! Производители, членуващи в асоциации, които не са запознати с инструкцията за борба Дребни производители с цел собствена консумация, до които не достигат препоръките Липса на комуникация между производителите Неадекватно провеждане на борба Липса на взаимодействие и съвместно провеждане на борба Борбата не се провежда повсеместно Какво можем да направим? Подобряване на комуникацията: Изграждане на мрежа от контакти Постоянен контакт на производителите с отделите по растителна защита в ОДБХ и другите компетентни органи Събиране на данни от производителите „тип заден двор“ Повече информационни материали Включване на медиите Какво още можем да направим? Адекватно провеждане на борба Интегрирана борба – мониторинг, масови уловки, ротация на култури, санитарни мерки, използване на биологични агенти, добре планирани третирания и правилно приложени ПРЗ при нужда Навременно планиране и провеждане на борбата Повсеместна и едновременна борба във всички райони, където се отглеждат домати и др. култури-гостоприемници. Целите са: подтискане на популациите на доматения молец до оптимално ниво, производство на качествена и безопасна продукция и изграждане на надеждна комуникационна мрежа, която да реагира бързо при всеки евентуален проблем.

   

0 коментарa

Виж още