ОДБХ - Русе състави акт за неизпълнено предписание в ресторант

ОДБХ - Русе състави акт за неизпълнено предписание в ресторант

За периода 10 - 16 февруари 2012 г. инспекторите от отдел "Контрол на храни" към Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Русе са извършили 145 проверки в обекти търговска мрежа, обществено хранене, като резултатите от извършените проверки са следните. Издадени са 6 предписания на обекти за търговия с храни, заведения за обществено хранене, производствено предприятие за храни от неживотински произход за неводене на дневниците от системата за самоконтрол, за хигиенното състояние - в складови помещения. В работилница за тестени закуски е установено, че технологичната документация не обхваща всички поизвеждани продукти. Издадени са 4 акта за установяване на административно нарушение: -не се води документация по системата за самоконтрол - 3 акта за констатирано административно нарушение в следните обекти - работилница за тестени закуски, бърза закуска, кафе бар; - неизпълнено предписание/ресторант/. Това съобщи днес директорът на ОБДХ - Русе д-р Андриан Райков.

   

0 коментарa

Виж още