ОДМВР – Бургас обявява конкурс за една вакантна длъжност – технически сътрудник

ОДМВР – Бургас обявява конкурс за една вакантна длъжност – технически сътрудник

Със заповед на Министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за постъпване на държавна служба в ОДМВР – Бургас за една вакантна длъжност – «технически сътрудник – старши технически сътрудник в група «Административно обслужване и защита на класифицираната информация» към сектор «Координация и информационно-аналитична дейност». Конкурсната процедура ще се проведе само със служители на МВР – лица, работещи по трудово правоотношение. Освен стандартните изисквания за работа в МВР, към кандидатите са предявени и следните допълнителни изисквания : - да имат завършено средно образование - да притежават компютърна грамотност - до познават нормативните документи, регламентиращи работата с класифицирана информация, деловодната дейност в МВР, работата със сигнали на граждани и достъп до обществена информация и др. Документи / по образец / се получават и подават в ОДМВР – Бургас / гр. Бургас, ул. «Христо Ботев» № 46/ всеки работен ден от 15.00 ч. Срок за прием на документи : 15 дневен от публикуване на обявата За допълнителна информация – тел. 056 / 856 421, 856 924, 856 354 или 856 416.

   

0 коментарa

Виж още