ОДМВР – Бургас обявява конкурс за постъпване на държавна служба за вакантни длъжности от категория Е – сътрудник

ОДМВР – Бургас обявява конкурс за постъпване на държавна служба за вакантни длъжности от категория Е – сътрудник

ОДМВР – Бургас обявява конкурс за постъпване на държавна служба за вакантни длъжности от категория Е – сътрудник, за които не се изисква задължителна професионална първоначална подготовка, както следва : 1. Отдел “Охранителна полиция” - сектор “СОТ” по допълнителен щат към щата на ОДМВР – Бургас – група “Техника” : механик по СОТ – 1 вакантна длъжност по чл. 76 ал. 2 от ЗМВР 2. Сектор “Управление на собствеността и социални дейности” : - техник – старши техник / автомонтьор/ - 2 вакантни длъжност - технически сътрудник – главен технически сътрудник / домакин/ - 1 вакантна длъжност - технически сътрудник – старши технически сътрудник / ремонт и поддръжка на сградния фонд/ - 1 вакантна длъжност Освен стандартните изисквания за постъпване на работа в МВР, се изисква кандидатите да не са по-възрастни от 40 год. към датата за обявяване на конкурса, да притежават средно образование по специалност : - електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, електроника – за длъжностите по т. 1 - двигатели с вътрешно горене, машиностроене и автотранспорт – за длъжност по точка 2.1. - средно образование за длъжностите по т. 2.2. и 2.3. Документи се подават в 20 дневен срок, считано от деня, следващ публикуването на обявата в сектор “Човешки ресурси” към ОДМВР – Бургас. Тел. за контакти 856 421, 856 924, 856 416 или 856 354

   

0 коментарa

Виж още