ОДМВР ще осъществява контрол за недопускане на разпространяването на шап на територията на Старозагорска област

ОДМВР ще осъществява контрол за недопускане на разпространяването на шап на територията на Старозагорска област

В изпълнение разпореждане на Главния секретар на МВР и заповед Областния управител на област Стара Загора, на служителите от охранителна полиция при ОДМВР е разпоредено да осъществяват засилен контрол върху придвижването на живи чифтокопитни животни и транспортирането на месо и месни продукти по пътищата на Старозагорска област. При транспортирането на живи животни задължително ще се изисква ветеринарно-медицинско свидетелство (електронен формуляр). Съвместно с органите на РВМС ще се извършват проверки по сигнали за нерегламентирано придвижване на живи животни и за установяване произход на месо и месни продукти. Създадена е организация за осъществяване контрол по преустановяване дейността на общиския пазар за живи животни в с. Могила, до отпадане на ограниченията, наложени от НВМС. На лицата, за които има данни, че могат да извършат нарушения, свързани с покупко-продажба и транспортиране на живи чифтокопитни животни ще се съставят протоколи за предупреждение на основание чл. 56 от ЗМВР, с които ще им бъде разяснена наказателната отговорност по чл. 230 от НК. При наличие на достатъчно данни за престъпления, своевременно ще бъде уведомявана съответната прокуратура.

   

0 коментарa

Виж още