Одобрен е проекта за ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания в Стара Загора

Одобрен е проекта за ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания в Стара Загора

Проектът на Община Стара Загора за ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания е одобрен. Вчера е получено и официалното писмо от МТСП до кмета на Общината проф.Светлин Танчев. Община Стара Загора кандидатства с проекта по Мярка 02-02 “Спешно подпомагане на социални домове” на Проект “Красива България” през 2009 г. с един обект с общ бюджет 998 871 лева. 96,5% от общия бюджет ще се използва за строителни дейности и 3,5% за организация и управление на Проекта. Съфинансирането от страна на Общината е 199 774,20 лв. Проектът е разработен от Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция” в Община Стара Загора. Въпреки текущите ремонти през годините, сградата на Дома се нуждае от ремонт, свързан с цялостна подмяна на прозорци, врати, парапети и подови настилки, тъй като дограмата на прозорците в стаите за живеене на настанените лица, както и в работните помещения, в залите, в коридорите и пристройките е стара и неподменена от въвеждането на Дома в експлоатация. Така сградата не отговаря на изискванията за енергийна ефективност. Стари и износени са също подовите настилки от балатум в стаите, коридорите, работните и медицински помещения, и залите. Много стари и разбити са и плъзгащите се врати от дърво на стаите за живеене. Старо и енергийно-неефективно е вътрешното ел. осветление в Дома. Заложените в проекта строително-ремонтни дейности са: - цялостна подмяна на съществуващи и монтиране на нови прозорци и врати по фасади; - подмяна на съществуващи и монтиране на нови вътрешни врати; - подмяна на съществуващи и полагане на нови подови настилки; - цялостна подмяна на съществуващо ел. осветление и монтиране на ново, енерго-спестяващо. Домът за възрастни с физически увреждания в гр. Стара Загора работи от 1976 г. Тук се настаняват краткосрочно и дългосрочно възрастни след 18 годишна възраст с физически увреждания и загубена работоспособност над 70%. Настаняването се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора. Той е най-големият социален дом от този вид на Балканския полуостров. Капацитетът му е за 211 човека, от които 181 са дългосрочно настанените, а 30 са временно настанени с цел рехабилитация за срок до 3 месеца. От всички настанени 211 души, 117 са жени и 94 - мъже. Персоналът на Дома се състои от 84 служителя, от които 3 лекаря, стоматолог, психолог, 2 специалиста по социални дейности, 5 рехабилитатора, 10 медицински сестри, 2 медицински фелдшера, 33 санитари и останалите - друг персонал. Екипът от специалисти извършва 24 часово пълно медицинско, битово и социално обслужване на настанените с тежки физически увреждания. Осигурени са парно отопление и топла вода. Медицинското обслужване се извършва от трима лекари, един стоматолог, двама медицински фелдшери, десет медицински сестри, петима рехабилитатори и личните лекари. Поради голямата социлна значимост на Дома и високото качество на предлаганите услуги, той е най-търсеният и предпочитан за лечение и рехабилитация на хора с тежки физически увреждания от цялата страна и винаги има голям брой чакащи за настаняване.

   

0 коментарa

Виж още