Одобриха варианта за западен обходен път на Казанлък след тунела под вр. Шипка

Одобриха  варианта за западен обходен път на Казанлък след тунела под вр. Шипка

Заместник-кметът по строителство, инфраструктура и транспорт на община Казанлък Даниела Коева участва в Националния експертен съвет, който разгледа идейните предложения на варианти за трасета на обходен път на град Казанлък. Изграждането на обходен път е свързано със строителството на тунела под връх Шипка. Агенция „Пътна инфраструктура“ проведе процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за изработване на Идеен проект с парцеларен план за обект „Обходен път на град Казанлък, свързващ път I-5 и I-6“. Фирмата, спечелила обществената поръчка, е „Рутекс“ ООД. Тя предлага два варианта на възможни решения – източен и западен вариант, изготвени след анализ на съоръженията и количествено-стойностни сметки. Източният вариант за трасе на обходен път на град Казанлък преминава през 337 имота и през територия, намираща се под надзора на Министерството на отбраната. Западният вариант преминава през 183 имота. Освен това източният вариант получава отрицателно становище след съгласуване в Министерството на културата, тъй като преминава близо до Казанлъшката тракийска гробница, намираща се по егидата на ЮНЕСКО. Отрицателно е становището и на Министерството на отбраната, тъй като е налице територия, която е забранена за въздухоплаване и за разполагане на граждански съоръжения в нея. Националният експертен съвет одобри западният вариант за трасе на обходен път на град Казанлък след тунела под връх Шипка. Предстои изготвяне на самия идеен проект в различните му съставни части и парцеларен план. Самото трасе ще се отдели от републикански път I-5 на 1,2 км преди входа на Казанлък и ще се включи в републикански път I-6 при с. Копринка. Предвижда се по трасето да бъдат изградени пътни съоръжения при преминаването на ж.п. линия и отводнителен канал, както и при самите пътни възли. Обходният път на Казанлък ще поеме целия трафик, преминаващ през тунела под връх Шипка, без да се влиза в града, затова дейностите по процедурата за неговото изграждане са навременни и крайно необходими.

   

0 коментарa

Виж още