ОИЦ – Пловдив прави информационно събитие „Да работим заедно“ в село Труд

ОИЦ – Пловдив прави информационно събитие „Да работим заедно“ в село Труд

Информационно събитие в село Труд, община „Марица“, организира Областен информационен център – Пловдив утре – 5 март (вторник). То ще започне със семинар под мотото „ДА работим заедно“, от 11:00 часа в местното Народно читалище "Светлина 1929". В проявата са поканени представители на читалища, бизнеса, широката общественост, неправителствени организации, образователни институции и заведения, местната власт, национални и регионални медии. По време на събитието ще бъде предоставена информация за възможностите за кандидатстване с проекти по отворени схеми по оперативните програми, както и представена работата и приоритетите на екипа на Центъра. Ще бъде дадена информация за бъдещите инициативи на ОИЦ – Пловдив и на Мрежата като цяло през 2013 година. Популяризиране на добри практики от реализирани проекти и „научени уроци” на територията на Пловдивска област, финансирани по оперативните програми, също ще са част от разискваните теми. След семинара експерти от ОИЦ – Пловдив ще проведат на място индивидуални срещи с представители на гражданите, местната власт, бизнеса и всички заинтересовани. Отделно е предвидена е и работна среща по проблемите на Програма „Глоб@лни библиотеки“. С това информационно събитие Областен информационен център – Пловдив работи по новата за 2013 година информационна кампания, която вече провежда на територията на 18-те общини в Пловдивска област. Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   

0 коментарa

Виж още