Около 25 000 декара са пустеещите земи в община Гоце Делчев

Около 25 000 декара са пустеещите земи в община Гоце Делчев

Общо около 25 000 декара са пустеещите земи в община Гоце Делчев. Това каза председателят на Общинска служба „Земеделие” Симеон Гърнев. Данните за регистъра на пустеещите земи в общината показва, че 2 300 декара от тях са от държавния поземлен фонд, а 13 200 декара са от остатъчния фонд. Пустеещите земи, които са на частни собственици са 8 123 декара. Общата площ на земята, която се обработва в община Гоце Делчев възлиза на 74 935 дка. От нея най-голям е делът на нивите, които са 60 233 декара. Освен тях има 3389 декара лозя, 1016 декара с овощни насаждения, както и ливади, които са общо 10 297 дка. Поземленият фонд на общината е характерен с много висока степен на разпокъсаност, каза още Симеон Гърнев и допълни, че това дава отражение на обработката на земята. Освен това тази разпокъсаност е и основната причина за високия процент изоставена и необработваема земя в община Гоце Делчев. Общинска служба „Земеделие” обхваща територията на 13 землища, като общата площ на земята в тях е 331 079 декара.

   

0 коментарa

Виж още