Около 40 млн. лева са реално усвоените европейски средства в инфраструктурата на Бургас

Около 40 млн. лева са реално усвоените европейски средства в инфраструктурата на Бургас

Около 40 млн. лева са реално усвоените европейски средства в инфраструктурата на Бургас, каза зам.-кметът по евроинтеграция Атанаска Николова. Тя посочи, че община Бургас е една от най-успешните в усвояването на еворейски средства. Броят на спечелените проекти е динамична величина както и сумата на контрактуваните средства, допълни зам.-кметът. „При последната пресконференция кмета обяви 22 проекта за над 250 млн., но най-актуалната справка е 25 проекта по оперативни програми на обща стойност малко над 290 млн. Наистина е динамична цифрата, което показва че ние работим непрекъснато и не сме се успокоили от успехите, а напротив използваме всяка една възможност за привличането на средства от европейските фондове към Бургас. Това са сумите на контркатуваните средства разбира се тези средства се усвояват в рамките на 2-3 и повече години, защото в голямата си част нашите проекти са много сериозни инфраструктурни проекти чиято реализация изисква време”, допълни тя. „Реално усвоените средства в инфраструктура на този етап са около 40 млн. лева. Най-положителното не са тези цифри, а че резултатите от нашите проекти са видими и бургазлии могат да почувстват ползите, защото за съжаление е факт е че българските общини разполагат с много ограничени бюджети и само със собствени бюджетни средства ние не бихме могли да осъществим амбициите си особено що се касае изграждането на модерна съвременна инфраструктура. Хубаво е че българите имат високи стандарти и изискват от администрациите си както на национално така и на общинско ниво да предоставят качествени услуги и инфраструктура, и ние сме длъжни да изпълняваме тези високи изисквания на нашите граждани”, обясни Атанаска Николова. „Европейските средства са много важен инструмент в тази посока затова и ние сме толкова активни. Община Бургас наистина не изпуска възможност за привличане на средства предимно в сферата на базова инфраструктура, сега основните средства са насочени към изграждане на канализационна инфраструктура, на пречиствателни станции, на рехабилитация на водопроводната мрежа. Нашата амбиция е до 2014г всички населени места и новоприсъединените квартали с до 2 000 еквивалент жители, да бъдат с изцяло изградена канализационна система и пречиствателни съоръжения. Разбира се работим и по подготовката на проекти и за малките населени места, така че при първа възможност, най-вероятно това ще е при следващия програмен период, ние да можем да осигурим средства и да изградим канализационната инфраструктура и в малките села на територията на общината”, категорична бе тя. „Друга много важна тема, по която се работи активно е разбира се обществения транспорт. Бургазлии знаят за спечеления проект по ОП „Регионално развитие”, който ще осигури надявам се финансиране осигури много скоро за комфортен и екологичен транспорт и не само това, но и изцяло подобрена инфраструктура, мрежа от велоалеи и интелигентна система за управление на трафика. В момента текат процедурите по избор на изпълнител на проектиране за т . нар бързи автобусни линии, велоалеи и спирки и процедурата с доставка на новите автобуси така че може би до края на годината бургазлии ще имат възможност да видят първите автобуси ако разбира се процедурите минат без обжалване”, допълни зам.-кметът. „Друг много важен проект, по който работим е свързан с изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в партньорство с още осем общини и в момента текат процедури за избор на изпълнител. В рамките на проекта са предвидени инжинерингови процедури т.е в монета се избира изпълнител на проектирането и изграждането на регионалната система, която е площадката на депото с компостиращи и сепариращи инсталации, а паралелно с това нашите партньори общините Несебър и Карнобат на тази седмица ще обявяват техните инжинерингови процедури за проектиране и изграждане на претоварните станции. Нашите амбиции са в началото на следващата година да има реални строителни дейности, защото 2014 г ние трябва да имаме изградена и работеща регионална система за управление на отпадъците. Това са някои от важните инфраструктурни проекти, по които работи общината и които са важни за качеството на живот”, обобщи тя.

   

0 коментарa

Виж още