Около 60 граждани ще имат 24-часов достъп до полигона "Змейово"

Около 60 граждани ще имат 24-часов достъп до полигона "Змейово"

На среща с представители на неправителствени организации, кметове на 18 населени места край полигон „Змейово” и медии, областният управител Йордан Николов представи мерките, които се предприемат с цел осигуряване на достъп на гражданството до работата на полигона и информирането на жителите от близките населени места. Полк. Сергей Марков – началник на полигона „Змейово” запозна присъстващите с изискванията на МО към кандидата, излъчен от неправителствените организации, който ще бъде назначен от Министерството на отбраната за връзки с обществеността. Той ще осведомява по всяко време всички интересуващи се за извършваните дейности на военния обект. Неправителствените организации предложиха кандидати, които ще бъдат проучени за надеждност от ДАНС. Постъпи и предложение задължението да се поеме на ротационен принцип от техните членове. Полк. Марков съобщи, че мобилната станция, която ще бъде инсталирана и зачислена на полигона до края на месеца, е модерна техника, закупена през 2007 г. Тя ще измерва освен съдържанието на вредни газове във въздуха, слънчевата активност, влажността, посоката и силата на вятъра. Той призова хората да не се предоверяват на слухове, а да се интересуват от обективните данни на компетентните органи. Полк. Марков отново увери, че на полигона не се извършват други дейности, освен изпитания на боеприпаси, само в рамките на работната седмица и в светлата част на деня. Д-р Георги Бакоев, председател на Сдружението на ОПЛ в Стара Загора, изяви готовността на медиците да участват в здравния мониторинг, който ще бъде проведен сред населението в региона. Според д-р Дулев, председател на Асоциацията на пациентите, трябва да започне разследване и да има съдебен процес. По този повод областният управител Йордан Николов съобщи, че има прекратена прокурорска проверка за обгазяванията на Стара Загора от 2007 г., но се надява преписката да бъде подновена. Марин Станев от Съюза на българските избиратели изрази мнение, че някой използва обществеността за параван, а виновникът за обгазяванията на Стара Загора трябва да бъде осъден. Той връчи на представителите на медиите писмо, адресирано до премиера Бойко Борисов. Кметовете на населените места край полигона Змейово не бяха единодушни, относно източника на обгазяване. Гърмежите, които чуват и синкавата мъгла, която виждат, според някои от тях, можело да не идва от военния полигон. Те предадоха списъци с имена на хора, които след проверка от ДАНС, ще имат 24- часов достъп до територията на полигона. В края на срещата началникът на „Змейово” полк. Марков запозна присъстващите с регламента за влизане в поделението и осъществяването на гражданския мониторинг. Журналистите също изразиха желание да бъдат включени в списъка на хората, с право на достъп до полигона.

   

0 коментарa

Виж още