Окръжен съд Пловдив разгледа 6 дела с предмет условно предсрочно освобождаване на лишени от свобода

Окръжен съд Пловдив разгледа 6 дела с предмет условно предсрочно освобождаване на лишени от свобода

Днес състав на Окръжен съд Пловдив разгледа 6 дела с предмет условно предсрочно освобождаване на лишени от свобода. Делата са образувани по предложение на комисия, председателствана от началника на затвора Пловдив, за освобождаване от изтърпяване на остатъка от наказанието лишаване от свобода. Съобразно разпоредбите на Наказателния кодекс, това е допустимо по отношение на осъдени, които с примерно поведение и честно отношение към труда са дали доказателства за своето поправяне, като са изтърпели не по-малко от половината от наложеното наказание, а за рецидивистите – две трети. Уважени бяха предложенията за предсрочно освобождаване на всичките 6 затворници. Един от тях е осъждан за убийство, друг за опит за убийство, третият е осъден за телесни повреди, четвъртият за кражба и последните двама за наркотици. Съдът намери, че са имали примерно поведение, съвестно са изпълнявали възложените им трудови задължения и неизтърпеният остатък от наложените им наказания е сравнително малък. На всеки един съдът определи изпитателен срок, а на двама от тях и пробационна мярка ”задължителни периодични срещи с пробационен служител”.

   

0 коментарa

Виж още