Окръжна прокуратура - Пловдив повдигна обвинения на кмета на Куклен Димитър Сотиров и неговия заместник Иван Апостолов

Окръжна прокуратура - Пловдив повдигна обвинения на кмета на Куклен Димитър Сотиров и неговия заместник Иван Апостолов

Окръжна прокуратура- Пловдив повдигна обвинения на кмета на община Куклен Димитър Сотиров и неговия заместник Иван Апостолов, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Двамата, в качеството им на длъжностни лица, са обвинени в длъжностно престъпление, извършено на 15 ноември 2007 година в съучастие. Сотиров е действал като подбудител и помагач, а Апостолов - като извършител. Случаят е свързан със сключване на договор за доставка на бетон между Община Куклен и едноличен търговец, стопанисващ бетоновъзел, с цел да бъде набавена облага за частната фирма. От това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за общината, изразяващи се в смущения в нормалното й функциониране, компрометиране на нейния авторитет и разколебаване на доверието на гражданите. Димитър Сотиров е обвинен и в извършването на още четири длъжностни престъпления, както следва: - За това, че в периода 26.02.2009 година – 09.03.2009 година, при условията на продължавано престъпление, в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на община Куклен, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения по Закона за общинските бюджети и Закона за местно самоуправление и местна администрация, като е сключил договори за строително монтажни работи с две фирми, представлявани от едно и също лице, с цел единствено да набави за другиго – представителя на фирмите, имотна облага и от това са настъпили значителни вредни последици за общината, изразили се във вреди от имуществен характер в размер на 100 000 лв. и такива обективирани в смущения в нормалното й функциониране, компрометиране на нейния авторитет и разколебаване на доверието на гражданите. - За това, че през м. юни 2010 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на община Куклен, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения по Закона за устройство на територията, като не е извършил и не е разпоредил извършване на проверка по жалба на гражданин до РДНКС, възложена му от Началник сектор Пловдив-РДНСК-ЮЦР, касаеща извършване на незаконно строителство на обект – бетоновъзел, както и не е предприел последващи законосъобразни действия, с цел на набави за представителя на търговеца, стопанисващ бетоновъзела, облага, и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за общината, изразяващи се в смущения в нормалното й функциониране, компрометиране на нейния авторитет и разколебаване на доверието на гражданите. - За това, че на 05.01.2011 г., в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на община Куклен, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения, съгласно Закона за обществените поръчки, Закона за общинските бюджети, Закона за местно самоуправление и местна администрация, като е сключил договор за доставка на бетон между Община Куклен и търговско дружество, стопанисващо бетоновъзел, с цел да набави облага за представителя на търговеца, като от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за общината, вкл. имуществени и такива, изразяващи се в смущения в нормалното й функциониране, компрометиране на нейния авторитет и разколебаване на доверието на гражданите. - За това, че в периода м.януари 2009 г. – м. декември 2011 г., качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на община Куклен, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения, съгласно Закона за обществените поръчки и Закона за общинските бюджети, като не е възложил обществена поръчка за изграждане на елементи от канализационната мрежа на гр. Куклен, с цел да набави за пет различни фирми облага, и от това са настъпили значителни вредни последици за общината, включително имуществени на стойност 738 998,04лв. и такива, изразяващи се в смущения в нормалното й функциониране, компрометиране на нейния авторитет и разколебаване на доверието на гражданите. Димитър Сотиров е обвинен и за извършено в периода 10.02.2008 г.-21.05.2012 г., при условията на продължавано престъпление, в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на община Куклен, длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, за улесняване на което са били извършени и документни престъпления, а присвоената парична сума, собственост на общината, поверена му да я пази и управлява, възлиза на 49 571,39лв. Иван Апостолов е обвинен и за това, че в периода м. май-м.септември 2011г., в качеството си на длъжностно лице – заместник-кмет на община Куклен, е използвал служебното си положение, за да набави за себе си противозаконна облага – да бъде положен безплатен труд на негов строителен обект в местността „Копривките”, общ. Куклен Иван Апостолов е обвинен и за извършено в периода 14.09.2011г.-08.11.2011г., при условията на продължавано престъпление, в качеството му на длъжностно лице – заместник кмет на община Куклен, длъжностно присвояване, за улесняване на което са били извършени и документни престъпления, а присвоената парична сума, собственост на общината, поверена му да я пази и управлява, възлиза на 3385,47 лв. Най-тежките наказания, предвидени от Закона за вменените във вина на обвиняемите престъпления, са съответно: за обвиняемия Димитър Сотиров – от десет до двадесет години лишаване от свобода, както и конфискация и лишаване от права, а за обвиняемия Иван Апостолов – от една до десет години лишаване от свобода, както и конфискация и лишаване от права. Двамата обвиняеми са задържани за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

   

0 коментарa

Виж още