Оливие Маркет от ЕЙ И ЕС: ''Възобновяемите източници ще произвеждат енергия, която…''

Оливие Маркет от ЕЙ И ЕС: ''Възобновяемите източници ще произвеждат енергия, която…''

Енергията от възобновяеми източници ще заема по-големия дял от новосъздадените мощности в цял свят. Основна причина за по-голямата ефективност на възобновяемата енергия са лесната експлоатация и малките разходи за нея в сравнение с другите източници на производство на енергия. Това обяви Оливие Маркет, изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България и председател на Националната енергийна камара. Изявлението той направи на провелата се на 19-20 септевмри поредна регионална конференция в София, посветена на енергийните въпроси. Изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС каза, че най-важната точка за нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници ще бъде ефективното и пълноценно съхраняване на самата енергия. Маркет разкри пред присъстващите и опита на компанията ЕЙ И ЕС, която оперира на световния пазар и управлява частният ТЕЦ в Старозагорския регион. Именно ЕЙ И ЕС е компанията, която има най-големите мощности за съхранение на енергия, не само в Европа, но   и в целия свят. Конференцията беше под надслов ''Развитие на енергетиката в Югоизточна Европа – енергийна сигурност, устойчивост, инвестиции и растеж''. Основната тема за дискусията бе свързана със световните споразумения, които почиват на по-сериозно опазване на околната среда и осигуряване на стабилен енергиен съюз. На енергийната конференция присъстваха фигури от Народното събрание и Европейския парламент, както и много други гости от държавни институции, дипломати, представители на компании, финансови институции, неправителствени организации, академици и специалисти. Оливие Маркет отдели голямо внимание на нисковъглеродната енергийна стратегия, която засяга бъдещните въглищните електроцентрали. Изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС обяви, че въглищата няма да отпаднат и ще продължат да осигуряват голяма част от производството на електроенергия заради своите специфични предимства. Маркет подчерта, че въглищните електроцентрали предлагат работа на много хора, осигуряват енергийна независимост и притежават голяма гъвкавост, предимства, които за момента не могат да бъдат конкурирани от други източници. Оливие Маркет беше категоричен, че производството на енергия от въглища трябва да бъде така провеждано, че да бъде максимално ефективно и отговорно за екологията. Той завърши с примера с използващия въглища ТЕЦ на ЕЙ И ЕС в Гълъбово, който е най-модерния и екологичен комплекс в цяла Югоизточна Европа.

   

0 коментарa

Виж още