Опазете водопроводните инсталации от замръзване

Опазете водопроводните инсталации от замръзване

Като обърната към клиентите си компания от групата на Веолия вода, „Софийска вода” АД напомня, че с настъпването на зимния сезон е необходимо да се обезопасят срещу замръзване ВиК инсталациите в имотите. В сградите етажна собственост, в помещението, където е монтиран общият водомер не бива да се допуска температурата да пада под нула градуса. Ако това не е възможно, е нужно той да е добре изолиран. С понижаването на температурите рискът от замръзване на тръбите се увеличава и е най-разумно водата в необитаемите имоти да бъде спряна. Вратите и прозорците на неотопляемите помещения е желателно да са уплътнени и плътно затворени, а таванът на сградата - добре изолиран. През студените месеци най-често се пукат тръби на външни чешми. Ширещата се практика, че ако се оставят да текат или капят, външните чешми няма да замръзнат, е погрешна и води до аварии и разхищаване на вода. Най-добре е водата към външните чешми да бъде спряна от спирателния кран, да се източат тръбите и да се махнат всички маркучи. Удачно е външните чешми да бъдат изолирани, като се използват материали, които не поемат влага и не могат да замръзнат. Водомерните шахти в имотите също трябва да се зазимят чрез поставяне в тях на чували със стърготини, капакът да е дървен и добре изолиран. За да се предпазят водопроводните инсталации от замръзване: проверете изправността на спирателните кранове; по възможност водомерът да е в помещение, в което температурите не падат под нула градуса или да е добре изолиран; зазимете водомерните шахти; спрете водата към външните чешми, да се източат тръбите и да се махнат всички маркучи; изолирайте тръби и кранове с материали, които не поемат влага и не могат да замръзнат. Добрата подготовка на дома за студените месеци спомага да се минимизира рискът от замръзване на ВиК инсталациите, както и да се избегнат проблеми и разходи.

   

0 коментарa

Виж още