Опасна минерална вода ?

Опасна минерална вода ?

След съвместна проверка на Басейнова дирекция-Пловдив и РИОКОЗ-Стара Загора са затворени два водоизточника в находище „Старозагорски минерални бани”. Анализ на микробиологичните показатели е установил завишение на коли бактерии. Проверката е установила още , че в района на затворените водоизточници има наличие на стари и излезли от употреба септични ями, както и липса на канализационна система. Резултатите от новите проби ще покажат дали замърсяването е при самите извори или в някои от довеждащите тръбопроводи, водоеми или помпени станции. Ако стойностите покажат влошено качество на минералната вода от двата водоизточника, ще бъдат взети мерки за отстраняване на причините, довели до това.

   

0 коментарa

Виж още