Определиха дните на религиозните празници през 2009

Определиха дните на религиозните празници през 2009

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2009 г. на вероизповеданията, различни от православието. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от платения си или неплатен годишен отпуск за религиозните празници. Празниците на Католическата църква у нас са 13 април – вторият ден на Възкресение, 29 юни – "Св. Св. Апостоли Петър и Павел", 1 ноември – "Вси Светии" и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица. Мюсюлманското вероизповедание ще празнува Рамазан байрам на 20, 21 и 22 септември и Курбан байрам на 27 ноември. За религиозната общност на евреите в България празниците са на 9 април – Песах, 19 септември – Рош Ашана, 28 септември – Йом Кипур, и Сукот – на 3 октомври. Арменската апостолическа православна църква ще празнува Бъдни вечер и Рождество Христово на 5 и 6 януари, Св. Вартананк на 19 февруари, Великден на 12 април. Празничните дни за обществото „Бяло братство" са 22 март – Ден на пролетното равноденствие, Съборните дни – 12 юли и 19 август, и Денят на кончината на Учителя – 27 декември. Църквите на адвентистите от Седмия ден ще почиват четири съботи, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни. Празници за Бахайската общност са 21 март – "Ноу-Руз" (Бахайска Нова година), Празник "Резван" на 21 април, Обявяване мисията на Баб на 23 май и Рождението на Бахаулла на 12 ноември. Празници за Общество Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 10 март, Нрисимха Чатурдаши на 8 май, Ратха Ятра – на 24 юни и Кришна Джанмащами на 14 август. Диамантен път на будизма – България, ще празнуват на 25 февруари първия ден от Новата година, на 11 март – Ден на чудесата на Буда, на 9 май – Весак (просветление на Буда), а на 7 юли – първо преподаване на Буда Шакямуни. Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоминанието за смъртта на Исус Христос на 9 април. За празници на Съюза на Евангелските Петдесятни църкви в България са определени 7 и 8 юни – Петдесетница и Свети дух и 31 октомври – денят на Реформацията. За празници на Будистката общност в България са определени 9 май – Денят на Буда, 25 януари – Нова година, 7 юли – Денят Дхарма и 8 декември – Денят Бодхи.

   

0 коментарa

Виж още