Определиха заплатите на кметовете в община Ценово

Определиха заплатите на кметовете в община Ценово

Общински съвет - Ценово определи индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства от Община Ценово, съгласно Приложение № 5 към чл.2, т. 4 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, считано от 04.11.2011г., както следва: Д-р Петър Петров – Кмет на Община Ценово - 1239 лв. Бисер Блажев – Кмет на Кметство Караманово - 720 лв. Тодор Асенов – Кмет на Кметство Новград - 720 лв. Йордан Ангелов – Кмет на Кметство Долна Студена - 700 лв. Митко Макавеев – Кмет на Кметство Белцов - 600 лв. Румен Григоров – Кмет на Кметство Кривина - 600 лв. Бисерка Апостолова – Кмет на Кметство с. Пиперково - 600 лв. Общински съвет – Ценово прие за кмет на община и за кмет на кметство при определяне на продължителността на трудовия стаж и професионален опит, за които се изплаща допълнително възнаграждение, да бъде зачитан целия трудов стаж, придобит по трудово и служебно правоотношение на друга работа, длъжност или професия преди встъпването на длъжност „кмет”.

   

0 коментарa

Виж още