Определиха ресорите на заместник-областните управители

Определиха ресорите на заместник-областните управители

Със заповед на Областния управител Живка Аладжова са определени правомощията и ресорите на заместник-областните управители. Теодора Иванова ще отговаря за провеждане на националната политика на регионално ниво в устройство на територията, регионално развитие, земеделие и гори, образование, култура, туризъм, информационни и комуникационни технологии и електронно управление. Иванова ще подпомага координацията между Областния управител на област Стара Загора и Общините Братя Даскалови, Казанлък, Мъглиж, Николаево и Павел баня. Д-р Тунджай Йозтюрк ще отговаря за провеждане на националната политика на регионално ниво в областта на транспорта и пътища, социална политика и заетост, здравеопазване, екология, спорт, бедствия, аварии и катастрофи. Ще подпомага координацията между Областния управител и Общините Гурково, Гълъбово, Опан, Раднево и Чирпан. Всички останали сфери са под прякото управление на Областния управител.

   

0 коментарa

Виж още