Организирана е обществена дискусия за реализацията на проекта за депо на отпадъците

Организирана е обществена дискусия за реализацията на проекта за депо на отпадъците

Кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев и председателят на Общински съвет-Стара Загора Тенчо Руканов организират на 30 ноември /вторник/ от 9,00 ч. в зала „П.Р.Славейков” на Община Стара Загора широка обществена дискусия за реализацията на инвестиционния проект за „Изграждане на Регионално съоръжение за третиране на отпадъците". Своето участие в дискусията са потвърдили Малина Крумова – ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма ”Околна среда” и от Консорциум RNEP /Българо-датски консултант по техническата помощ за подготовка на проекта /. Поканени за участие са всички общински съветници от Общински съвет-Стара Загора, кметовете на 12-те общини – членове на Сдружение с неправителствена цел /СНЦ"Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора"/, председателите на Общинските съвети на общини от сдружението, кметовете и кметски наместници на селата Богомилово, Еленино, Ракитница, Християново, Калояновец, представители на неправителствени организации, медии. Срещата е от изключително значение за изграждане на информирана позиция за необходимостта от реализацията на инвестиционния проект за Регионално съоръжение за преработказа третиране на отпадъците.

   

0 коментарa

Виж още