Организират втори семинар за обучение на хора с увреждания за защита при бедствия

Организират втори семинар за обучение на хора с увреждания за защита при бедствия

Стара Загора. Вторият от поредицата семинари в рамките на Националната кампания за обучение за защита при бедствия на хора с увреждания и хронични заболявания "Близо до теб" ще се проведе днес, съобщиха от Министерството на извънредните ситуации. Програмата предвижда тренинг за усвояване на защитни действия при конкретна извънредна ситуация. В района на библиотека “Родина” в Стара Загора в 10 часа ще бъде симулирано химическо замърсяване в резултат на пътно-транспортно произшествие. При подготовката на практическото занятие, експертите от МИС ще съсредоточат своите усилия към различни техники и подходи в достъпна среда, за повишаване бързината на реакция, увереността и сигурността при защита и самозащита на хора с увреждания. По време на упражнението екипът на библиотеката ще покаже своята готовност за своевременна и адекватна реакция при такъв инцидент. Целта е да се провокира нагласа за толерантност и отговорност от страна на ръководителите и служителите на обществени сгради към хората с увреждания. Директорът на дирекция „Национален учебен център и подготовка на частния сектор” към МИС Аляеддин Налбант ще запознае присъстващите с презентацията на тема: “Взаимодействие на институциите в обучението за защита при бедствия на хора с увреждания”. Ще бъде изнесена и лекция на тема: “Необходима и възможна достъпна среда за хора с увреждания в сгради с масово пребиваване на хора”.

   

0 коментарa

Виж още